ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสมองก่อนเป็นอัลไซเมอร์ (รวม MRI Brain)

โปรแกรมตรวจสมองก่อนเป็นอัลไซเมอร์ (รวม MRI Brain)


สำหรับผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นอัลไซเมอร์ และโรคสมองเสื่อม ( Dementia )

 • บุคคลที่เคยได้รับความกระทบกระเทือนทางสมอง
 • ความทรงจำผิดปกติ / หลงลืม
 • พูดตะกุกตะกัก / นึกคำพูดไม่ออกอยู่บ่อยๆ
 • เฉยชา / ไม่กระตือรืนร้น / หงุดหงิดง่าย

 • รายการตรวจ

  1. พบแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมระบบประสาท
  2. ตรวจสอบประวัติ และความเสี่ยงโรคความเสื่อมของสมอง
  3. แบบทดสอบความทรงจำ
  4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  5. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
  6. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
  7. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGOT)
  8. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGPT)
  9. ตรวจเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte : sodium ,Potassium)
  10. การตรวจหาเชื้อซิฟิลิส ( VDRL)
  11. ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ (TSH )
  12. ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ (FT4)
  13. การสแกนสมองด้วยเครื่องสนามแม่เหล็ก (MRI Brain)

  ราคา 10,900 บาท จากปกติ 18,000 บาท


  เงื่อนไข

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่น ๆ ของ รพ.
  • ราคาดังกล่าวจำหน่ายวันที่กำหนดเท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 – 31 สิงหาคม 2563
  • สำหรับผู้รับบริการที่ชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
  • ศูนย์สมองและระบบประสาท อาคาร 3 ชั้น 5 โทร 02-201-4600 ต่อ 2688-2690
  • เพื่อความสะดวกในการรับบริการ โปรดนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

  แพ็คเกจและโปรโมชั่น

  โปรแกรมตรวจสมองก่อนเป็นอัลไซเมอร์ (รวม MRI Brain)
  บาท
  กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
  ราคารวม

  ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ