ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสมองก่อนเป็นพาร์กินสัน (รวม MRI Brain)

โปรแกรมตรวจสมองก่อนเป็นพาร์กินสัน (รวม MRI Brain)


สำหรับผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นพาร์กินสัน และโรคกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น

ผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้

 • มือสั่น
 • ตัวหรือร่างกายแข็งแกร่ง
 • เคลื่อนไหวช้า เดินลำบาก เดินซอยเท้า เท้าติดเวลาก้าวขา
 • สมดุลของร่างกายเสีย
 • พูดช้า เสียงค่อย
 • หน้านิ่ง น้ำลายไหล
 • มีอาการซึมเศร้า หรือแสดงความวิตกกังวล

 • รายการตรวจ

  1. พบแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมระบบประสาท
  2. ตรวจสอบประวัติ และความเสี่ยงโรคความเสื่อมของสมอง
  3. แบบทดสอบความทรงจำ
  4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  5. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
  6. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
  7. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGOT)
  8. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGPT)
  9. ตรวจเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte : sodium ,Potassium)
  10. การตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
  11. ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ ( TSH )
  12. ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ (FT4)
  13. การตรวจหาปริมาณธาตุเหล็กในร่างกาย (Serum Iron)
  14. การตรวจหาปริมาณธาตุเหล็กในร่างกาย (Serum ferritin)
  15. การตรวจหาปริมาณทองแดงในร่างกาย (Serum ceruloplasmin)
  16. การสแกนสมองด้วยเครื่องสนามแม่เหล็ก (MRI Brain)

  ราคา 13,900 บาท จากปกติ 20,800 บาท


  เงื่อนไข

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่น ๆ ของ รพ.
  • ราคาดังกล่าวจำหน่ายวันที่กำหนดเท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563
  • สำหรับผู้รับบริการที่ชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
  • ศูนย์สมองและระบบประสาท อาคาร 3 ชั้น 5 โทร 02-201-4600 ต่อ 2688-2690
  • เพื่อความสะดวกในการรับบริการ โปรดนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

  แพ็คเกจและโปรโมชั่น

  โปรแกรมตรวจสมองก่อนเป็นพาร์กินสัน (รวม MRI Brain)
  บาท
  กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
  ราคารวม

  ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ