ศูนย์การแพทย์

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับทุกช่วงวัย และเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป)

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับทุกช่วงวัย และเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป)


การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ก็เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรค ซึ่งควรฉีดก่อนเข้าฤดูฝน โดยองค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ อยู่ยิ่งควรได้รับวัคซีน เพราะหากเป็นไข้หวัดใหญ่จะส่งผลกระทบถึงโรคอื่นๆ ที่เป็นอยู่ได้มาก

ใครบ้างที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่?

 • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ไตวาย หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัด
 • หญิงมีครรภ์ที่อายุครรภ์ 4 เดือน ขึ้นไป
 • ผู้ที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป
 • เด็กเล็ก อายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
 • ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 • ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
 • ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ติดเชื้อ HIV

 • รายการตรวจ

  1. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับทุกช่วงวัย และเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป)

  ราคา 790 บาท จากปกติ  1,379  บาท


  เงื่อนไข

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่น ๆ ของ รพ.
  • ราคาดังกล่าวจำหน่ายวันที่กำหนดเท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563
  • สำหรับผู้รับบริการที่ชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
  • ศูนย์อายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 02-201-4600 ต่อ 2166-2167
  • เพื่อความสะดวกในการรับบริการ โปรดนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

  แพ็คเกจและโปรโมชั่น

  บาท
  กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
  ราคารวม

  ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ