ศูนย์การแพทย์

แบบประเมินก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ (PNEUMOVAX 23)

กรุณาทำเครื่องหมาย ✔ หน้าข้อเงื่อนไขที่ระบุ ตามความจริง จึงจะมีสิทธิ์ซื้อแพ็คเกจต่อไป

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ