ศูนย์การแพทย์

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด


วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด เหมาะสำหรับทุกคนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถรับวัคซีนนี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีประวัติการเป็นโรคอีสุกอีใสมาก่อน เนื่องด้วยอายุที่มากขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคงูสวัดและอาการแทรกซ้อนจากโรคงูสวัดได้มากกว่าวัยอื่นๆ


รายการตรวจ

  1. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

ราคา 5,900 บาท จากปกติ  6,700 บาท


เงื่อนไข

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่น ๆ ของ รพ.
  • ราคาดังกล่าวจำหน่ายวันที่กำหนดเท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563
  • สำหรับผู้รับบริการที่ชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
  • ศูนย์อายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 02-201-4600 ต่อ 2166-2167
  • เพื่อความสะดวกในการรับบริการ โปรดนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ