ศูนย์การแพทย์

ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน EST

ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน EST


ในคนที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนั้นอาจไม่มีอาการขณะพัก หรืออยู่เฉย ๆ รวมทั้งผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ เนื่องจากในสภาวะปกตินั้น เลือดสามารถไหลผ่านหลอดเลือดที่ตีบไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้อย่างพอเพียง

แต่เมื่อคนเราออกกำลังกายจะด้วยการเดินหรืออะไรก็ตามกล้ามเนื้อหัวใจจะต้องการเลือดหล่อเลี้ยงมากขึ้น บริเวณที่เส้นเลือดตีบจะไม่สามารถขยายตัวส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้เพียงพอ จึงทำให้เกิดอาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดขึ้น ได้แก่ อาการเจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยมากกว่าปกติที่ควรเป็น รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้เห็นได้จากจอภาพ


รายการตรวจ

  1. ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน EST
  2. ราคา 3,100 บาท จากปกติ 4,900 บาท


เงื่อนไข

  • กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้งที่ call center 1772 หรือ 02-6172444 ต่อ 4735, 4736
  • สามารถใช้บริการได้ที่ รพ.พญาไท 2 ศูนย์หัวใจ ชั้น 12 อาคาร A
  • สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์อ่านผลและค่าบริการ รพ. แต่ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาเพิ่มเติม
  • ศูนย์หัวใจ รพ.พญาไท 2 ชั้น 12 อาคาร A โทร 02-617-2444 ต่อ 4735,4736

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน EST
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ