ศูนย์การแพทย์

ตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery calcium scoring)

ตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery calcium scoring)


การตรวจพบหินปูนที่หลอดเลือดแดงโคโรนารี จะทำให้เราทราบถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในอนาคตว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะเมื่อนำมาพิจารณาร่วมกับความเสี่ยงพื้นฐานของแต่ละคน เช่น อายุ โรคร่วมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เช่น ความดันเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง หรือประวัติสูบบุหรี่ ซึ่งจะนำพาไปสู่การควบคุมและรักษาโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อลดโอการเกิดโรคหัวใจตีบหรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในอนาคตได้

ใครบ้างที่ควรตรวจหินปูนที่หลอดเลือดแดงโคโรนารี

  1. ผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
  2. ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน คอเลสเตอรอลสูง สูบบุหรี่ อ้วน หรือมีประวัติคนในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

รายการตรวจ

  1. ตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
  2. ตรวจหาหินปูน (calcified plaque) หลอดเลือดแดงโคโรนารี
  3. ราคา 4,600 บาท จากปกติ 8,230 บาท


เงื่อนไข

  • กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้งที่ call center 1772 หรือ 02-6172444 ต่อ 4735, 4736
  • สามารถใช้บริการได้ที่ รพ.พญาไท 2 ศูนย์หัวใจ ชั้น 12 อาคาร A
  • สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.
  • ศูนย์หัวใจ รพ.พญาไท 2 ชั้น 12 อาคาร A โทร 02-617-2444 ต่อ 4735,4736

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

ตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery calcium scoring)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ