ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gen X สำหรับผู้ชาย (EST)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gen X สำหรับผู้ชาย (EST)


โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงวัย Gen X เหมาะสำหรับผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป เหมาะผู้ที่มีโรคประจำตัว และครอบครัวมีประวัติโรคหัวใจหรือโรคร้ายแรง เป็นการตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปริมาณไขมันในเลือด ดูการทำงานของตับ ไต และหัวใจว่ามีการทำงานเป็นปกติหรือไม่ รวมการตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน คัดกรองมะเร็งที่พบได้บ่อยในเพศชาย เช่น มะเร็งตับ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งทางเดินอาหาร มะเร็งตับอ่อน และตรวจวัดระดับฮอร์โมนเพศว่ายังอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการตรวจสามารถเลือกได้ระหว่างการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย หรือการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

รายละเอียดโปรแกรม

การตรวจ EST (Exercise stress test) คือการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายด้วยการเดินสายพาน เป็นการตรวจหาการเต้นของหัวใจผิดจังหวะขณะออกกำลังกาย ควบคู่กับการตรวจภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยประเมินจากกราฟคลื่นไฟฟ้าขณะออกแรง เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีปัญหาข้อเข่า


รายการตรวจ

 1. Physical Examination | ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 2. Vital signs | วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
 3. Chest X-ray | เอกซเรย์ปอด
 4. Electrocardiography (EKG) | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 5. Exercise Stress Test | ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายด้วยการเดินสายพาน"
 6. Ultrasound Whole Abdomen | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
 7. Bone Densitometry | ตรวจภาวะกระดูกพรุน
 8. Urine Examination (UA) | ตรวจปัสสาวะ
 9. Complete Blood Count (CBC) | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 10. Fasting Blood Sugar (FBS) | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 11. HbA1c | ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน
 12. Creatinine | ตรวจการทำงานของไต
 13. BUN | ตรวจการทำงานของไต
 14. SGOT | ตรวจการทำงานของตับ
 15. SGPT | ตรวจการทำงานของตับ
 16. Alk Phosphatase | ตรวจการทำงานของตับ
 17. Total Cholesterol | ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล)
 18. Triglyceride | ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์)
 19. HDL-Cholesterol | ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด)
 20. LDL-Cholesterol | ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด)
 21. Uric acid | ตรวจระดับกรดยูริค
 22. Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
 23. FT4  | ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
 24. FT3  | ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
 25. Testosterone  | ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย
 26. Prostaic Specific Antigen (PSA) | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
 27. Alpha Fetoprotein (AFP)  | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
 28. CEA  | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร
 29. CA19-9  | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน

ราคา 12,900 บาท จากราคาปกติ 24,030 บาท


เงื่อนไข

 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น
 • รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ พร้อมคูปองอาหาร
 • สามารถรับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 18 โรงพยาบาลพญาไท 3 เท่านั้น
 • กรุณางดเครื่องดื่มและงดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (น้ำเปล่าดื่มได้) ก่อนรับการตรวจสุขภาพ
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ แล้ว
 • โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นๆได้
 • โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สอบถามรายละเอียดและนัดหมายตรวจสุขภาพล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ที่พญาไท Call Center 1772 หรือ line @phyathai3family
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 02-467-1111 ต่อ 1816 - 1817
 • สามารถเข้ารับบริการได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gen X สำหรับผู้ชาย (EST)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ