ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gen X สำหรับผู้หญิง (EST)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gen X สำหรับผู้หญิง (EST)


โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงวัย Gen X เหมาะสำหรับผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัว และครอบครัวมีประวัติโรคหัวใจหรือโรคร้ายแรง เป็นการตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปริมาณไขมันในเลือด ระดับฮอร์โมนเพศ ดูการทำงานของตับ ไต และหัวใจว่ามีการทำงานเป็นปกติหรือไม่ รวมการตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน คัดกรองมะเร็งที่พบได้บ่อย อย่างมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งทางเดินอาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เข้ารับการตรวจสามารถเลือกได้ระหว่างการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย หรือการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

รายละเอียดโปรแกรม

 • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin prep เป็นการตรวจภายในพร้อมเก็บตัวอย่างเซลล์บริเวณปากมดลูก และส่งตรวจผลในห้องปฏิบัติการ เพื่อหาเซลล์ผิดปกติ ซึ่งเป็นวิธีคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่แม่นยำ และใช้เวลาในการตรวจไม่นาน (แนะนำว่าควรเข้ารับการตรวจในช่วงหลังหมดประจำเดือน 7-10 วัน)
 • การตรวจเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม (Digital Mammogram) เป็นวิธีการตรวจที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากล ช่วยให้สามารถตรวจค้นหาสิ่งผิดปกติที่มีขนาดเล็กมากๆ เกินกว่าที่จะพบได้จากการคลำ การตรวจด้วยวิธีนี้จึงสามารถคัดกรองความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เนื่องจากในช่วงมีประจำเดือนจะทำให้ผู้หญิงอาจมีภาวะคัดตึงเต้านม แนะนำว่าควรเข้ารับการตรวจในช่วงหลังหมดประจำเดือน 7-10 วัน)
 • การตรวจ EST (Exercise stress test) คือการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายด้วยการเดินสายพาน เป็นการตรวจหาการเต้นของหัวใจผิดจังหวะขณะออกกำลังกาย ควบคู่กับการตรวจภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยประเมินจากกราฟคลื่นไฟฟ้าขณะออกแรง เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีปัญหาข้อเข่า

รายการตรวจ

 1. Physical Examination | ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 2. Vital signs | วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
 3. Chest X-ray | เอกซเรย์ปอด
 4. Electrocardiography (EKG) | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 5. Exercise Stress Test | ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายด้วยการเดินสายพาน
 6. Ultrasound Whole Abdomen | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
 7. Bone Densitometry | ตรวจภาวะกระดูกพรุน
 8. Digital Mammography | ตรวจเอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอล
 9. Breast Physiocol Examination | พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม
 10. PV & PAP Test (Thin Prep) ตรวจมะเร็งปากมดลูกและตรวจภายใจสตรี
 11. Physical Examination by OB - GYN | พบแพทย์เฉพาะทางสูติ - นรีเวช
 12. Urine Examination (UA) | ตรวจปัสสาวะ
 13. Complete Blood Count (CBC) | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 14. Fasting Blood Sugar (FBS) | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 15. HbA1c | ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน
 16. Creatinine | ตรวจการทำงานของไต
 17. BUN | ตรวจการทำงานของไต
 18. SGOT | ตรวจการทำงานของตับ
 19. SGPT | ตรวจการทำงานของตับ
 20. Alk Phosphatase | ตรวจการทำงานของตับ
 21. Total Cholesterol | ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล)
 22. Triglyceride | ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์)
 23. HDL-Cholesterol | ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด)
 24. LDL-Cholesterol | ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด)
 25. Uric acid | ตรวจระดับกรดยูริค
 26. Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
 27. FT4 | ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
 28. FT3 | ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
 29. E2 (Estradiol) | ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง
 30. Progesterone | ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง
 31. CA125 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
 32. Alpha Fetoprotein (AFP) | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
 33. CEA | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร
 34. CA19-9 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน

ราคา 18,900 บาท จากราคาปกติ 34,480 บาท


เงื่อนไข

 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น
 • รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ พร้อมคูปองอาหาร
 • สามารถรับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 18 โรงพยาบาลพญาไท 3 เท่านั้น
 • กรุณางดเครื่องดื่มและงดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (น้ำเปล่าดื่มได้) ก่อนรับการตรวจสุขภาพ
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ แล้ว
 • โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นๆได้
 • โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สอบถามรายละเอียดและนัดหมายตรวจสุขภาพล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ที่พญาไท Call Center 1772 หรือ line @phyathai3family
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 02-467-1111 ต่อ 1816 - 1817
 • สามารถเข้ารับบริการได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gen X สำหรับผู้หญิง (EST)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ