ศูนย์การแพทย์

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (แบบรวมข้อเข่ารุ่นพรีเมี่ยม) นอน 6 วัน 5 คืน

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (แบบรวมข้อเข่ารุ่นพรีเมี่ยม) นอน 6 วัน 5 คืน


การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีข้อเข่าเสื่อมอย่างรุนแรง และรักษาด้วยยาหรือทํากายภาพบําบัดแล้วไม่ได้ผล

การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 2 ชม. ขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ป่วยแต่ละคน โดยแพทย์จะทำการผ่าตัดข้อเข่าส่วนที่เสื่อมออกแล้วแทนที่ด้วยข้อเข่าเทียม (ข้อเข่าเทียมมีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม)

หลังผ่าตัด ผู้ป่วยมักจะเริ่มฝึกเดินได้ในวันรุ่งขึ้นโดยใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน และมักเดินได้ดีโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยภายใน 6 สัปดาห์ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังผ่าตัดเพียง 4-7 วัน ขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของผู้ป่วย ปัจจัยต่างๆ และสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

หลังผ่าตัดราว 12 สัปดาห์ ผู้ป่วยมักจะสามารถกลับไปทํากิจกรรมต่างๆ ตามปกติในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี


รายการตรวจ

  1. แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (แบบรวมข้อเข่ารุ่นพรีเมี่ยม) นอน 6 วัน 5 คืน

ราคา 258,000 บาท


เงื่อนไข

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าทำกายภาพบำบัด 6 ครั้ง ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายากลับบ้าน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการพยาบาล ค่าห้องพัก และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว (ห้องพักแบบ Gold Room เท่านั้น)
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าอุปกรณ์ข้อเทียมตามมาตรฐานที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วยตามที่ระบุเท่านั้น (เฉพาะหัตถการที่กำหนด)
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายตรวจสุขภาพก่อนการผ่าตัด
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่กำหนดตามการผ่าตัด
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
  • ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อ โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 3 ชั้น 2 โทร 02-201-4600 ต่อ 3220,3222


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแพ็คเกจนี้

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (แบบรวมข้อเข่ารุ่นพรีเมี่ยม) นอน 6 วัน 5 คืน
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ