ศูนย์การแพทย์

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (แบบไม่รวมข้อ) นอน 6 วัน 5 คืน (แบบดมยา)

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (แบบไม่รวมข้อ) นอน 6 วัน 5 คืน (แบบดมยา)


ข้อสะโพกก็เป็นข้อหนึ่งที่มีความสำคัญในร่างกาย ใช้ในการแบกรับน้ำหนักตัว จึงมีโอกาสเกิดการเสื่อมและสึกหรอได้เช่นเดียวกับข้ออื่นๆ ในร่างกาย โรคข้อสะโพกที่พบบ่อยในคนไทยได้แก่ ข้อสะโพกเสื่อมตามวัย ข้อสะโพกผิดปกติแต่กำเนิด ข้อสะโพกขาดเลือดไปเลี้ยงที่กระดูกหัวของข้อสะโพก โรคข้อสะโพกจากโรครูมาตอยด์ ซึ่งจะพบมากในวัย 40-65 ปี

การรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก (Total Hip Replacement) ต้องได้รับการผ่าตัดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อโดยตรง การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก คือการนำส่วนของข้อสะโพกเดิมที่เสื่อมสภาพ กระดูกตาย หรือแตกหักออก และทดแทนข้อใหม่ด้วยข้อสะโพกเทียม ซึ่งประโยชน์ของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมนั้น ผู้ป่วยจะหายจากอาการเจ็บปวด มีข้อสะโพกที่มั่นคง เคลื่อนไหวได้ดี สามารถใช้งานได้เหมือนหรือใกล้เคียงกับปกติ ผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 95 มีความพึงพอใจต่อการผ่าตัด และหลังการผ่าตัดสามารถลุกเดินได้ภายใน 24 ชั่วโมง ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขขึ้น


รายการตรวจ

  1. แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (แบบไม่รวมข้อ) นอน 6 วัน 5 คืน (แบบดมยา)

ราคา 200,000 บาท


เงื่อนไข

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าทำกายภาพบำบัด 6 ครั้ง ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายากลับบ้าน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการพยาบาล ค่าห้องพัก และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว (ห้องพักแบบ Gold Room เท่านั้น)
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าอุปกรณ์ข้อเทียมตามมาตรฐานที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วยตามที่ระบุเท่านั้น (เฉพาะหัตถการที่กำหนด)
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายตรวจสุขภาพก่อนการผ่าตัด
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่กำหนดตามการผ่าตัด
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
  • ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อ โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 3 ชั้น 2 โทร 02-201-4600 ต่อ 3220,3222


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแพ็คเกจนี้

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (แบบไม่รวมข้อ) นอน 6 วัน 5 คืน (แบบดมยา)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ