ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง (4 วัน 3 คืน)

แพ็คเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง (4 วัน 3 คืน)


โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่พบมากเป็นอันดับต้นๆ ของผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างมาก เมื่อเป็นโรคแล้วส่งผลกระทบในเรื่องคุณภาพชีวิตมากขึ้น การผ่าตัดข้อเข่าเทียม (Total Knee Replacement) จึงเป็นอีกทางเลือกที่จะทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม

สัญญาณเตือนโรคข้อเข่าเสื่อม

 • ปวดเข่ามาก เดิน ขึ้น - ลงบันไดลำบาก
 • ปวดเข่าเวลานอน
 • เข่ามีเสียง เข่าบวมร้อน เข่าติด เหยียดงอลำบาก
 • เข่าผิดรูป โค้งออก เกเข้าใน

ข้อดีของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

 • เจ็บน้อยกว่า
 • แผลผ่าตัดเล็ก
 • ฟื้นตัวเร็ว สามารถเดินได้โดย Walker 1 วันหลังผ่าตัด
 • สามารถเคลื่อนไหวข้อเข่าได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 • ความปลอดภัยสูง

ราคา 199,000 บาท จากปกติ 260,000 บาท


เงื่อนไข

 • ราคาดังกล่าว ใช้ได้เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
 • ราคาดังกล่าว เป็นเข่ารุ่นมาตรฐาน ราคาจะเปลี่ยนแปลงตามข้อที่เลือกใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษา
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าตรวจรักษาเบื้องต้น ก่อนเข้ารับการทำหัตถการ
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีมีความผิดปกติหรือภาวะแทรกซ้อนอื่น ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำหัตถการ
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมกับการรักษาโรคประจำตัวอื่นๆของผู้ป่วย
 • การเลือกใช้แพ็กเกจอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาเป็นผู้พิจารณา
 • สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เท่านั้น
 • วันที่สามารถเข้ารับบริการ 3 ส.ค. 2563 และวันสุดท้ายที่สามารถเข้ารับบริการ 31 ธ.ค. 2563

หมายเหตุ

 • ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ชั้น 1 โทร. 02-944-7111 ต่อ 1333


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแพ็คเกจนี้

แพ็คเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง (4 วัน 3 คืน)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ