ศูนย์การแพทย์

แพ็กเกจผ่าเนื้องอกมดลูกผ่านกล้อง

แพ็กเกจผ่าเนื้องอกมดลูกผ่านกล้อง


ปัจจุบันการผ่าตัดรักษาโรคทางนรีเวชสามารถทำได้โดยการผ่าตัดผ่านกล้อง ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด แผลเล็ก เจ็บน้อย ลดระยะเวลาการพักฟื้นให้น้อยลง แต่ยังคงประสิทธิภาพการรักษาได้เช่นเดียวกับการผ่าตัดแบบเปิดแผล แม้ผู้ป่วยยังโสดหรือไม่เคยมีบุตรมาก่อนก็เลือกทำการผ่าตัดด้วยวิธีนี้ได้

เจอความผิดปกติที่ระบบภายใน คุณผู้หญิงอย่าปล่อยไว้ ยิ่งรักษาเร็วยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา

ราคา 120,000 บาท 

เงื่อนไข

  • รวมค่าห้องพัก Platinum 1 คืน ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการ รพ.
  • ค่าเครื่องมือแพทย์ ห้องผ่าตัด อุปกรณ์ และยาที่จำเป็นในการผ่าตัด
  • ค่าเวชภัณฑ์ และยาพื้นที่ฐานที่จำเป็นตลอดระยะเวลาที่พักในโรงพยาบาล และยากลับบ้านไม่เกิน 7 วัน
  • ค่าแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด และค่าวิสัญญีแพทย์
  • การจองเลือดหรือส่วนประกอบของเลือด 1 ยูนิต และค่าตรวจชิ้นเนื้อทางยาธิวิทยา โดยไม่รวม Frozen Section

  • ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

  • ค่าตรวจร่างกายก่อนผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมกรณีมีโรคประจำตัว ค่าแพทย์ร่วมดูแลรักษาก่อน ระหว่าง และหลังการผ่าตัด ค่าตรวจทางรังสีวิทยา ค่าตรวจทางพยาธิวิทยา ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในห้องผ่าตัด
  • กรณีที่ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ หรือมีการผ่าตัดเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดที่ระบุ คิดค่าบริการส่วนเกินตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • กรณีขณะผ่าตัดผ่านกล้อง แต่มีความจำเป็นต้องผ่าตัดทางหน้าท้องตามวิธีปกติแทนด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม จะคิดค่าใช้จ่ายเป็นการผ่าตัดทางหน้าท้องตามรายการนั้นๆ และจะคิดการผ่าตัดผ่านกล้องตามความเป็นจริง

ติดต่อได้ที่

  • ศูนย์สุขภาพหญิง ชั้น 2 โรงพยาบาลพญาไท 3 โทร. 02-467-1111 ต่อ 3264-65


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแพ็คเกจนี้

แพ็กเกจผ่าเนื้องอกมดลูกผ่านกล้อง
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ