ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart + Check up

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart + Check up


รายการตรวจ

 1. Physical Examination ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
 2. Vital Signs ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
 3. Chest X-ray เอกซเรย์ปอด
 4. Electrocardiography (EKG) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 5. Ultrasound Whole Abdomen ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
 6. Fasting Blood Sugar (FBS) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 7. HbA1c ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
 8. Creatinine ตรวจการทำงานของไต
 9. Uric Acid ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด
 10. Cholesterol ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
 11. Triglyceride ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด
 12. HDL-Cholesterol ตรวจระดับไขมัน (ชนิดดี) ในเลือด
 13. LDL-Cholesterol ตรวจระดับไขมัน (ชนิดไม่ดี) ในเลือด
 14. SGPT ตรวจการทำงานของตับ
 15. Alk Phosphatase ตรวจการทำงานของตับ
 16. CBC ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด
 17. Urine Examination (UA) ตรวจปัสสาวะ
 18. TSH (Thyroid Stimulating Hormone) ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
 19. AFP (Alpha Fetoprotein) ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
 20. CEA ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้

ราคา 6,500 บาท


เงื่อนไข

 • รวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ / รวมค่าบริการโรงพยาบาล
 • รับอาหารว่าง 1 ชุด
 • กรุณางดน้ำ-อาหาร (ดื่มน้ำเปล่าได้) อย่างน้อย 8-12 ชม. ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • รับบริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (พรีเมียม) ชั้น 8 อาคาร B ทุกวันเวลา 7-16 น.
 • ขอสงวนสิทธิ์แพคเกจนี้สำหรับผู้รับบริการชาวไทยและชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย
 • กรุณานัดล่วงหน้าที่ 1772 ก่อนใช้บริการทุกครั้ง
 • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564- 31 ธันวาคม 2564

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart + Check up
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ