ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Stroke MRI

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Stroke MRI


โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้บริหารระดับสูง ด้วยโปรแกรมการตรวจที่เน้นโรคทางหลอดเลือดสมอง (Stroke) ด้วยเครื่อง MRI

การตรวจโรคทางหลอดเลือดสมอง

 • ตรวจความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองด้วยเครื่องสนามแม่เหล็ก MRI ( MRI Stoke )
 • ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดส่วนปลาย ABI
 • การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound whole abdomen)
 • การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ มะเร็งตับ

การเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาล ไขมัน ตรวจการทำงานของตับ ไต ต่อมไทรอยด์ ตรวจปัสสาวะ พร้อมรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับ (ชาย) ตรวจความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับ (ผู้หญฺิง) ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram พร้อมพบแพทย์เฉพาะทางด้านรักษ์เต้า และตรวจความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก ซึ่งท่านสามารถระบุแพทย์ผู้หญิงให้ทำการตรวจได้ ตรวจความเสี่ยงมะเร็งรังไข่


โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Stroke MRI (Male)

รายการตรวจ

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
 2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital Signs
 3. เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)
 5. ตรวจสมองและหลอดเลือดที่สมองด้วยเครื่องสนามแม่เหล็ก MRI MRI Stroke
 6. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
 7. ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดส่วนปลาย ABI
 8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
 9. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
 10. ตรวจการทำงานของไต Bun
 11. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 12. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
 13. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
 14. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
 15. ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) HDL-Cholesterol
 16. ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) LDL-Cholesterol
 17. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 18. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 19. ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
 20. ตรวจการทำงานของตับ Total Protein
 21. ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
 22. ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
 23. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT4 (Free T4)
 24. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH (Thyroid Stimulating Hormone)
 25. ตรวจหาสารมะเร็งบ่งชี้ตับ AFP (Alpha Fetoprotein)
 26. ตรวจหาสารมะเร็งบ่งชี้ลำไส้ CEA
 27. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA (Prostatic Specific Ag)
 28. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine

ราคา 23,000 บาท


โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Stroke MRI (female)

รายการตรวจ

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
 2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital Signs
 3. เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)
 5. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
 6. ตรวจสมองและหลอดเลือดที่สมองด้วยเครื่องสนามแม่เหล็ก MRI MRI Stroke
 7. ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดส่วนปลาย ABI
 8. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram
 9. พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม Breast Physician Examination
 10. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก PV& ThinPrep
 11. พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช Gynaecologist Physician Examination
 12. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
 13. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
 14. ตรวจการทำงานของไต Bun
 15. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 16. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
 17. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
 18. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
 19. ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) HDL-Cholesterol
 20. ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) LDL-Cholesterol
 21. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 22. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 23. ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
 24. ตรวจการทำงานของตับ Total Protein
 25. ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
 26. ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
 27. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT4 (Free T4)
 28. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH (Thyroid Stimulating Hormone)
 29. ตรวจหาสารมะเร็งบ่งชี้ตับ AFP (Alpha Fetoprotein)
 30. ตรวจหาสารมะเร็งบ่งชี้ลำไส้ CEA
 31. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 125
 32. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine

ราคา 27,000 บาท


เงื่อนไข

 • ราคารวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ/ค่าบริการ รพ. และค่าบริการพยาบาล
 • รับอาหารว่าง 1 ชุด
 • กรุณางดน้ำ-อาหาร (ดื่มน้ำเปล่าได้) อย่างน้อย 8-12 ชม. ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • รับบริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (พรีเมียม) ชั้น 8 อาคาร B ทุกวันเวลา 7-16 น.
 • ขอสงวนสิทธิ์แพคเกจนี้สำหรับผู้รับบริการชาวไทยและชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย
 • กรุณานัดล่วงหน้าที่ 1772 ก่อนใช้บริการทุกครั้ง
 • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Stroke (Female)
บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Stroke (Male)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ