ศูนย์การแพทย์

โปรแกรม Regular (รายการตรวจ 19 รายการ)

โปรแกรม Regular (รายการตรวจ 19 รายการ)


เป็นการตรวจร่างกายประจำปี สำหรับวัยหนุ่มสาว ไม่เกิน 30 ปี เพื่อค้นหาสภาวะสุขภาพ เป็นข้อมูลพื้นฐาน และดูแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของวัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรค

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจวัดสัญญาณชีพ
 3. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย
 4. ตรวจวัดความสามารถในการมองเห็น
 5. ตรวจสายตาสั้นยาวเอียง
 6. ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง
 7. ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ (Chest x - ray)
 8. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
 9. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
 10. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)
 11. ตรวจน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 12. ตรวจไขมันคลอเรสเทอรอล (Cholesterol)
 13. ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
 14. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นสูง (HDL-C)
 15. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ (Direct - LDL)
 16. ตรวจการทำงานของไต Creatinin (GFR)
 17. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 18. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 19. ตรวจการทำงานของตับ (Alk. Phosphatase)

ราคา 1,925 บาท จากปกติ 5,060 บาท

เงื่อนไข

 • ราคาโปรโมชั่นรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว
 • ใช้บริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชั้น 1 อาคาร A
 • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้งได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชั้น 1 อาคาร A โทร. 038-317-333 ต่อ 4127 หรือ 08-5000-205
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

 • กรุณางดน้ำ - อาหารอย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจ
 • ผู้ตรวจจะได้รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ1 เล่ม

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรม Regular (รายการตรวจ 19 รายการ)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ