ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน


โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานชาย

รายการตรวจ

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ | Physical Examination
 2. ตรวจปัสสาวะ |  Urine Examination (UA)
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด |  Complete Blood Count (CBC)
 4. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี |  HbsAg
 5. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี |  Anti HBs (HBsAb)
 6. Group เลือดระบบ |  ABO Blood Group ABO
 7. Group เลือดระบบ |  RH Blood Group RH
 8. ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง |  Anti HIV Screening
 9. ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส |  VDRL
 10. ตรวจหาโรคเลือดทางพันธุกรรม |  Hemoglobin Typing

ราคา 3,000 บาท


โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหญิง

รายการตรวจ

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ | Physical Examination
 2. ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination (UA)
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | Complete Blood Count (CBC)
 4. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี | HbsAg
 5. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี | Anti HBs (HBsAb)
 6. Group เลือดระบบ ABO | Blood Group ABO
 7. Group เลือดระบบ RH | Blood Group RH
 8. ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง | Anti HIV Screening
 9. ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส | VDRL
 10. ตรวจหาโรคเลือดทางพันธุกรรม | Hemoglobin Typing
 11. ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน | Rebella IgG

ราคา 3,500 บาท

เงื่อนไข

 • ราคารวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ/รวมค่าบริการโรงพยาบาล (OMC) ค่าบริการพยาบาล (ONS)
 • Electronic Report (รายงานผลผ่าน Application Phyathai intouch) ยกเว้นผลการตรวจ HIV
 • รับอาหารว่าง 1 ชุด
 • กรุณางดอาหารและน้ำ (ดื่มน้ำเปล่าได้) ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
 • กรุณานัดล่วงหน้าที่ Phyathai Callcenter 1772 ก่อนใช้บริการทุกครั้ง
 • สามารถเข้ารับบริการได้ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหญิง
บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานชาย
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ