ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมวัคซีนเด็ก Well Baby (สำหรับเด็กอายุ 2 เดือน – 1 ปี)

โปรแกรมวัคซีนเด็ก Well Baby (สำหรับเด็กอายุ 2 เดือน – 1 ปี)


อายุ รายการวัคซีน Well Baby 1 Well Baby 2 Well Baby 3
2 เดือน วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ไวรัสตับอักเสบบี และเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ
วัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงจากไวรัสโรต้า
วัคซีนไอพีดีและปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส 10 สายพันธุ์ X X
วัคซีนไอพีดีและปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส 13 สายพันธุ์ X X
4 เดือน วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ และเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ
วัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงจากไวรัสโรต้า
วัคซีนไอพีดีและปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส 10 สายพันธุ์ X X
วัคซีนไอพีดีและปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส 13 สายพันธุ์ X X
6 เดือน วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ไวรัสตับอักเสบบี และเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ
วัคซีนไอพีดีและปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส 10 สายพันธุ์ X X
วัคซีนไอพีดีและปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส 13 สายพันธุ์ X X
7 เดือน วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
8 เดือน วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
9 - 12 เดือน วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม
วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ เจอี
12 - 15 เดือน วัคซีนไอพีดีและปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส 10 สายพันธุ์ X X
วัคซีนไอพีดีและปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส 13 สายพันธุ์ X
X
จำนวน 9 เข็ม 13 เข็ม 13 เข็ม
6 - 12 เดือน ตรวจเลือดเพื่อดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
9 เดือน ตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยแพทย์เฉพาะทาง (ไม่เกิน 30 นาที)
ราคาปกติ 14,100 บาท 24,200 บาท 28,200 บาท
ราคาแพ็กเกจ 11,000 บาท 20,500 บาท 24,000 บาท

เงื่อนไข

  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์ฉีดวัคซีน และค่าบริการโรงพยาบาล
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ตรวจพัฒนาการเรียบร้อยแล้ว
  • ใช้บริการได้ที่ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ชั้น 2
  • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ โทร 02-944-7111 ต่อ 2500
  • สามารถเข้ารับบริการได้ถึง 31 มีนาคม 2564

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมวัคซีนเด็ก Well Baby 3
บาท
โปรแกรมวัคซีนเด็ก Well Baby 2
บาท
โปรแกรมวัคซีนเด็ก Well Baby 1
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ