ศูนย์การแพทย์

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบรวมข้อเข่า PFC SA+FNB ( 6 วัน Gold 4 คืน ICU 1 คืน )

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบรวมข้อเข่า PFC SA+FNB ( 6 วัน Gold 4 คืน ICU 1 คืน )


เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ข้อเข่าถูกทำลาย มีอาการปวดเข้ามาก ขาโก่ง ผิดรูป มักพบในผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

รายการ ราคาปกติ ราคาแพ็กเกจ
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบรวมข้อเข่าPFC SA+FNB ( 6 วัน Gold 4 คืน ICU 1 คืน) 388,955.- 230,000.-

เงื่อนไข

รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม

  • ค่าห้องพักผู้ป่วยใน จำนวน 6 วัน (รวมค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล)
  • ค่าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ค่ายา และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการระงับความรู้สึก (ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม)
  • ค่าทำกายภาพบำบัด 6 ครั้ง (เตรียมตัวก่อนผ่าตัด 1 ครั้ง, หลังผ่าตัด 4 ครั้ง และ เมื่อกลับมาตรวจติดตามอาการหลังจากออกจากโรงพยาบาล 1 ครั้ง)
  • เพื่อความสะดวกในการรับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
  • ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ อาคาร 3 ชั้น 2 0-22014600 ต่อ 3220, 3222
  • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 30 เมษายน 2564

รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

  • ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโรคประจำตัวของผู้ป่วย
  • ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาภาวะแทรกซ้อน ซึ่งทำให้ต้องมีการใช้ยาหรือเวชภัณฑ์หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อุปกรณ์การป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตัน เป็นต้น
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆ
  • โปรแกรมเหมาจ่ายใช้ได้เฉพาะที่โรงพยาบาลพญาไท 1 เท่านั้น

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบรวมข้อเข่า PFC SA+FNB ( 6 วัน Gold 4 คืน ICU 1 คืน )
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ