ศูนย์การแพทย์

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (ผู้ใหญ่) 1 เข็ม

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (ผู้ใหญ่) 1 เข็ม


คนไทยควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีเพราะในแต่ละปี สายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเพื่อป้องกันแบบได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรงและมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนจนถึงขั้นเสียชีวิตได้มากกว่าโรคไข้หวัดทั่วไป เราจึงควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี โดยเฉพาะในช่วง “ก่อนหน้าฝน”

โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อ ได้แก่

  • เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปี
  • ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
  • หญิงตั้งครรภ์ หรือหลังคลอดไม่เกิน 2 สัปดาห์
  • ผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพบางชนิดเช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคตับ โรคไต หรือระบบภูมิต้านทานต่ำ
รายการ ราคาปกติ ราคาพิเศษ
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (ผู้ใหญ่) 1 เข็ม 1,393.- 790.-

เงื่อนไขการให้บริการ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.เรียบร้อยแล้ว
  • ใช้บริการได้ที่แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ชั้น 1
  • เพื่อความสะดวกในการรับบริการ โปรดนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
  • สามารถเข้ามาใช้บริการได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (ผู้ใหญ่) 1 เข็ม
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ