ศูนย์การแพทย์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป - 15 ปี

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป - 15 ปี


คนไทยควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีเพราะในแต่ละปี สายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเพื่อป้องกันแบบได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรงและมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนจนถึงขั้นเสียชีวิตได้มากกว่าโรคไข้หวัดทั่วไป เราจึงควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี โดยเฉพาะในช่วง “ก่อนหน้าฝน”

กลุ่มเสี่ยงสูงในการติดเชื้อที่ควรเข้ารับวัคซีน ได้แก่

  • เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปี
  • ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
  • หญิงตั้งครรภ์ หรือหลังคลอดไม่เกิน 2 สัปดาห์
  • ผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพบางชนิดเช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคตับ โรคไต หรือระบบภูมิต้านทานต่ำ
รายการ ราคาปกติ ราคาพิเศษ
รายการตรวจในแพคเกจ ประกอบด้วย
•  วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์
1,402.- 650.-

เงื่อนไขการให้บริการ

  • ราคาโปรโมชั่นรวมค่าบริการ รพ. ไม่รวมค่าแพทย์
  • ใช้บริการได้ที่ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 2 อาคาร B
  • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้งได้ที่ 1772 หรือศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 2 อาคาร B โทร. 02-617-2444 ต่อ 3219, 3220
  • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 64 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป - 15 ปี
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ