ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHO)

โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHO)


เป็นการตรวจการทำงาน/การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ การทำงานของลิ้นหัวใจ การไหลเวียนของเลือดในหัวใจ การเกิดลิ่มเลือดในหัวใจ ขนาดของห้องหัวใจ และตำแหน่งหลอดเลือดต่างๆ ที่เข้าและออกจากหัวใจ

ลำดับที่ รายการตรวจ
1 ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)
ราคา 3,300 บาท จากปกติ 5,900 บาท

เงื่อนไข

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์อ่านผลและค่าบริการ รพ. แต่ยังไม่รวมค่าแพทย์กรณีปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพิ่มเติม
  • ใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลพญาไท 2 ศูนย์หัวใจ ชั้น 12 อาคาร A
  • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้งได้ที่ Call Center 1772 หรือ ศูนย์หัวใจ ชั้น 12 อาคาร A โทร 02-6172444 ต่อ 4735-6
  • วันที่สามารถเข้ารับบริการ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และวันสุดท้ายที่สามารถเข้ารับบริการ ในแต่ละแพคเกจ 31 ธันวาคม 2564
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHO)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ