ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจวิตามินดีและความหนาแน่นของมวลกระดูก (กระดูกสันหลังและสะโพก)

โปรแกรมตรวจวิตามินดีและความหนาแน่นของมวลกระดูก (กระดูกสันหลังและสะโพก)


การตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (ภาวะกระดูกพรุน) และระดับวิตามิน D เพื่อคัดกรองภาวะกระดูกพรุน

ลำดับที่ รายการตรวจ
1 การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (bone minineral density, BMD)
2 การตรวจระดับวิตามิน D
3 ค่าแพทย์อ่านผล (bone minineral density, BMD)
ราคา 3,000 บาท จากปกติ 7,000 บาท

เงื่อนไข

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์อ่านผล แต่ยังไม่รวมค่าแพทย์กรณีปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพิ่มเติม และไม่รวมค่าบริการ รพ.
  • ใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลพญาไท 2 สถาบันกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคาร B
  • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้งได้ที่ Call Center 1772 หรือสถาบันกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคาร B โทร 02-6172444 ต่อ 3523,3528
  • วันที่สามารถเข้ารับบริการ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และวันสุดท้ายที่สามารถเข้ารับบริการ ในแต่ละแพคเกจ 31 ธันวาคม 2564
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจวิตามินดีและความหนาแน่นของมวลกระดูก (กระดูกสันหลังและสะโพก)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ