ศูนย์การแพทย์

All You Can Check Plus

All You Can Check Plus

สิทธิพิเศษ

Basic Checkup (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
21 รายการตรวจ
รายการตรวจ ชาย หญิง Limit
1* ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination 2 ครั้ง/ปี
2 วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital signs ไม่จำกัดครั้ง
3 เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
4 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
5 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination
6 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
7 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
8 ตรวจการทำงานของไต Creatinine
9 ตรวจการทำงานของไต BUN
10 ตรวจการทำงานของตับ SGOT
11 ตรวจการทำงานของตับ SGPT
12 ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
13 ตรวจปริมาณคอเลสเตอรอล Cholesterol
14 ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride
15 ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด HDL-Cholesterol
16 ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด LDL-Cholesterol
17 ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน HbA1c
18 ตรวจระดับกรดยูริค Uric Acid
19 ตรวจความปกติของต่อมไทรอยด์ TSH
20 ตรวจความปกติของต่อมไทรอยด์ FT4
21 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT3

*กรณีตรวจครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์บอกผลเพิ่มเติม


Advance Check Up (เลือกได้ 6 หมวด จาก 8 หมวด)
19 รายการตรวจ
ตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง ชาย หญิง Limit
ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ* Doppler* 1 ครั้ง/ปี
ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ เลือกได้ 2 รายการ***
(EST และ ECHO เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
ชาย หญิง Limit
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST รวมกันไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
ตรวจคลื่นเสียงหัวใจ ECHO รวมกันไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือด ABI รวมกันไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง เลือกได้ 4 รายการ ชาย หญิง Limit
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก* Thinprep & PV 1 ครั้ง/ปี
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและหาเชื้อไวรัสเอชพีวี
และสายพันธุ์ก่อมะเร็ง*
Thinprep + HPV 1 ครั้ง/ปี
อัลตร้าซาวด์ทางช่องคลอด* US Vergina 1 ครั้ง/ปี
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม* Digital Mammogram 1 ครั้ง/ปี
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA ไม่จำกัดครั้ง
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AEP ไม่จำกัดครั้ง
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9 ไม่จำกัดครั้ง
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA ไม่จำกัดครั้ง
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3 ไม่จำกัดครั้ง
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 125 ไม่จำกัดครั้ง
ตรวจคัดกรองโรคต่อมไทรอยด์ ชาย หญิง Limit
อัลตร้าซาวด์ไทรอยด์* US Neck & Thyroid 1 ครั้ง/ปี
ตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหารและตับ เลือกได้ 5 รายการ ชาย หญิง Limit
ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag ไม่จำกัดครั้ง
ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs ไม่จำกัดครั้ง
ตรวจหาการได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่ Anti HBc (HBcAb) ไม่จำกัดครั้ง
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี Anti-HCV ไม่จำกัดครั้ง
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ Anti HAV IgM ไม่จำกัดครั้ง
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ Anti-HAV IgG ไม่จำกัดครั้ง
ตรวจอุจจาระ เพื่อดูไข่พยาธิ Stool Examination ไม่จำกัดครั้ง
ตรวจเลือดที่ปนมาในอุจจาระ
เพื่อดูภาวะการอักเสบของลำไส้
Occult Blood ไม่จำกัดครั้ง
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องบน** US Upper Abdomen 2 ครั้ง/ปี
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องล่าง** US Lower Abdomen 2 ครั้ง/ปี
ตรวจป้องกันความเสี่ยงโรคกระดูกและข้อ ชาย หญิง Limit
ตรวจหาความหนาแน่นมวลกระดูก
(ข้อสะโพกและกระดูกสันหลัง)*
BMD Lumbar Spine Hip 1 ครั้ง/ปี
ตรวจข้อเสื่อมทั้งสะโพก เข่า และเท้า* Orthoscanogram 1 ครั้ง/ปี
ตรวจละเอียดด้วยเครื่องมือ CT Scan และ MRI เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ชาย หญิง Limit
ตรวจลักษณะทางกายภาพของสมองด้วยเครื่อง CT Scan* CT Brain 1 ครั้ง/ปี
ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณทรวงอก* CT Chest 1 ครั้ง/ปี
การตรวจความผิดปกติในช่องท้องส่วนบนหรือส่วนล่าง* CT Upper or Lower 1 ครั้ง/ปี
ตรวจหาหินปูนที่บริเวณหลอดเลือดแดง
ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์*
CT Coronary Artery 1 ครั้ง/ปี
ตรวจกระดูกสันหลังส่วนเอว
ด้วยการเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า*
MRI Spine 1 Part 1 ครั้ง/ปี
ตรวจเอ็กซเรย์สมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า* MRI Brain 1 ครั้ง/ปี
ตรวจเจาะลึกระดับฮอร์โมนและวิตามิน เลือกได้ 3 รายการ ชาย หญิง Limit
ตรวจระดับฮอร์โมน เพศชาย Testosterone ไม่จำกัดครั้ง
ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด DHEAs ไม่จำกัดครั้ง
ตรวจระดับวิตามินดี Vitamin D ไม่จำกัดครั้ง
ตรวจระดับวิตามินบี 12 Vitamin B12 ไม่จำกัดครั้ง
การให้วิตามินทางหลอดเลือด* IV Treatment 1 ครั้ง/ปี

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ


 1.  จำหน่ายตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564
 2.  ระยะเวลาในการใช้บริการ
  • โปรแกรม Basic Checkup ใช้บริการครั้งแรกไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และใช้บริการได้ภายใน 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ใช้ครั้งแรก
  • โปรแกรม Advance Checkup สามารถใช้บริการได้ภายใน 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ใช้บริการ Basic Checkup ครั้งแรก
 3. เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง ในการเข้ารับการตรวจครั้งต่อไป ต้องเป็นแพทย์ท่านเดียวกับที่ตรวจโปรแกรม Basic Checkup
 4. การเข้ารับการตรวจทุกครั้งจำเป็นต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าที่ Phyathai Call Center 1772 (ตลอด 24 ชม.)
 5. ค่าบริการการเข้าตรวจโปรแกรม
  • โปรแกรมราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ ค่าบริการรพ. และค่าบริการพยาบาล ในการตรวจครั้งแรกและครั้งที่สองแล้ว
  • ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับบริการ ต้องชำระค่าแพทย์บอกผล ตามอัตราดังนี้
   •      กรณีติดตามผลเฉพาะกลุ่ม Lab ต้องชำระค่าแพทย์ 300 บาท
   •      กรณีติดตามผลเฉพาะกลุ่ม X-ray และ CT & MRI (1- 2 รายการ) ต้องชำระค่าแพทย์ 500 บาท
   •      กรณีติดตามผลกลุ่ม Lab และ X-ray, CT & MRI ต้องชำระค่าแพทย์ 800 บาท
  • โปรแกรมนี้ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์เฉพาะทางอื่นๆ กรณีพบความผิดปกติและต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อเนื่องนอกเหนือโปรแกรม จะมีค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการพยาบาลตามจริง
 6. ราคารวมคูปองอาหารและสมุดรายงานผลในครั้งแรกที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ
 7. การเข้าตรวจโปรแกรม Advance Checkup
  • *รายการตรวจดังกล่าว สามารถเข้ารับบริการได้ จำนวน 1 ครั้งต่อปี (ต่อรายการ)
  • **รายการตรวจดังกล่าว สามารถเข้ารับบริการได้ จำนวน 2 ครั้งต่อปี (ต่อรายการ)
  • ***หมวดการตรวจหัวใจ สามารถเข้ารับบริการได้ รวมกันไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
 8. รายการตรวจกลุ่ม CT & MRI ดังกล่าวไม่รวมค่าสารทึบแสง กรณีแพทย์วินิจฉัยให้ทำการฉีดสีเพื่อดูความผิดปกติ ผู้รับบริการต้องชำระเพิ่มเติม (ราคาประมาณ 8,000-15,000 บาท ตามมูลค่าสารทึบแสงที่ใช้ในการตรวจ)
 9. การให้วิตามินทางหลอดเลือด ในกลุ่ม Anti-aging และ Vitamin มีเงื่อนไขดังนี้
  • สูตร Immune Booster ให้บริการเฉพาะโรงพยาบาลพญาไท 1, พญาไท 2, พญาไท 3 และ พญาไท นวมินทร์ เท่านั้น
  • สูตร Aura White หรือ สูตร Anti-aging ให้บริการเฉพาะโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น
 10. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหมวดรายการตรวจได้ กรณีที่ยังเข้ารับบริการไม่ครบ 6 หมวด ภายในระยะเวลา 1 ปี
 11. หากเข้ารับบริการตรวจครบ 6 หมวดแล้วในครั้งแรก จะไม่สามารถเปลี่ยนหมวดได้ในกรณีแพทย์นัดเพื่อตรวจติดตามผลในครั้งที่ 2
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าแพ็คเกจและโปรโมชั่น

All You Can Check Plus (Male)
ราคาปกติ 60,606 บาท
บาท
All You Can Check Plus (Female)
ราคาปกติ 74,986 บาท
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
คุณสามารถส่งแพ็คเกจนี้ให้เป็นของขวัญได้
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ