ศูนย์การแพทย์

“หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” เรียนรู้และดูแลถูกต้องคือประโยชน์ของสุขภาพ


ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท 3 จัดสอน “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” เพื่อให้ผู้ดูแล คนไข้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสมองและระบบประสาทได้เรียนรู้วิธีการดูแลคนไข้ด้วยความเข้าใจ สามารถป้องกันความเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น และสามารถปฏิบัติดูแลด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ลูกหลานทุกคนมั่นใจได้ว่าผู้สูงอายุที่เราเคารพรักจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

เพื่อให้คนไข้ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง

สำหรับหลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุ” ที่เราจัดขึ้นนั้นฝึกสอนโดยทีมสหสาขา ทั้งแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อสอนการดูแลด้านต่างๆ ให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและชนชาติ ซึ่งทุกคนจะได้เข้าใจสภาพการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุด้านกาย อารมณ์ จิตสังคม สามารถดูแลกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ ช่วยป้องกันความเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดในผู้สูงอายุ สามารถจัดการเบื้องต้นในการนำตัวผู้สูงอายุส่งโรงพยาบาล และผู้เรียนมั่นใจได้ว่าจะสามารถเข้าใจการดูแลต่างๆได้อย่างดี เพราะเรามีระบบพยาบาลพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

  1. หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน
    1. การเรียนรู้ในภาพรวมเพื่อทำความเข้าใจด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมของผู้สูงอายุ อาทิ ด้านโภชนาการ โรคที่พบบ่อย การออกกำลังกาย การสันทนาการ การประเมินอาการเปลี่ยนแปลงและส่งพบแพทย์
    2. ทักษะจำเป็นการดูแลขั้นพื้นฐาน อาทิ การทำความสะอาดร่างกาย การป้อนอาหาร การอุ้มพยุง การวัดสัญญาณชีพ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำเปลเบื้องต้น
  2.  หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่ซับซ้อน
    1. การเรียนรู้ทักษะจำเป็นในการดูแลผู้สูงอายุที่ซับซ้อน อาทิ การทำอาหารปั่น การให้อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ การดูแลระบบขับถ่าย การให้ยาทางปากและการพ่นยา การให้ออกซิเจน การดูแลแผลกดทับ การกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน

โดยทั้ง 2 หลักสูตร จะใช้ระยะเวลาในการเรียน 40 ชม. แบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี 16 ชม. ภาคปฏิบัติ 20 ชม. และสอบอีก 4 ชม.อีกทั้งหลังจากจบหลักสูตรจะมีพยาบาลพี่เลี้ยงไปเยี่ยมบ้าน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ครอบคลุมทุกความต้องการ

หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่เราจัดขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดความกังวลให้กับญาติเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ และสำหรับกรณีที่ครอบครัวจ้างแรงงานต่างด้าวมาดูแลผู้สูงอายุ นอกจากเราเปิดสอนให้กับผู้เรียนโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและชนชาติแล้ว เรายังมีแพคเกจตรวจสุขภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานต่างด้าว เพราะเราเข้าใจว่าทุกครอบครัวต่างกังวลว่าแรงงานที่จ้างมาอาจมีโรคติดต่อที่ส่งผลกระทบกับผู้สูงอายุ เรียกได้ว่าหลักสูตรนี้ช่วยปิดทุกความกังวลในการดูแลผู้สูงอายุด้านสมองและระบบประสาทได้เป็นอย่างดี

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ