ศูนย์การแพทย์

Exclusive Check up (Female) เลือกรับแพคเกจ smile check up หรือให้วิตามินทางหลอดเลือด 1 ครั้ง

Exclusive Check up (Female)  เลือกรับแพคเกจ smile check up หรือให้วิตามินทางหลอดเลือด 1 ครั้ง


โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้บริหารหญิงระดับสูง ด้วยโปรแกรมการตรวจที่ครบทั้งการตรวจหัวใจและหลอดเลือด สามารถเลือกตรวจได้ระหว่างการตรวจด้วย Exercise stress test (EST) หรือ Echocardiography หรือการตรวจดูแคลเซียมที่หลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่อง CT 256 Slice ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram และตรวจความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีพิเศษ ซึ่งท่านสามารถระบุแพทย์ผู้หญิงให้ทำการตรวจได้ การตรวจดูภาวะตับแข็งหรือไขมันเกาะตับด้วยเครื่อง Fibroscan การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound whole abdomen) การตรวจภาวะกระดูกพรุนหรือกระดูกบางด้วยเครื่อง Bone Scan ร่วมกับการตรวจระดับวิตามินดีในเลือด การเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาล ไขมัน การทำงานของตับ ไต ต่อมไทรอยด์ การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งรังไข่ ปัสสาวะ พร้อมรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

No. Detail Description
1 ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
2 ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital Signs
3 เอกซเรย์ปอด         Chest X-ray
4 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)
5 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
6* ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน หรือ
ตรวจดูแคลเซียมที่หลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่อง CT 256 slide หรือ
ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
Exercise stress test (EST) or CT
Coronary Artery Calcification or
Echocardiography
7 ตรวจภาวะกระดูกพรุน 2 ส่วนกระดูกสันหลังและสะโพก Bone Densitometry
8 ตรวจภาวะตับแข็ง ไขมันเกาะตับ ด้วยเครื่อง Fibroscan Fibroscan
9 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram  Digital Mammogram
10 พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม Breast Physician Examination
11 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก PV & ThinPrep
12 พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช Gynecologist Physician Examination
13 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
14 ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
15 ตรวจการทำงานของไต Bun
16 ตรวจการทำงานของไต Creatinine
17 ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
18 ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
19 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
20 ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) HDL-Cholesterol
21 ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) LDL-Cholesterol
22 ตรวจการทำงานของตับ SGOT
23 ตรวจการทำงานของตับ SGPT
24 ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
25 ตรวจการทำงานของตับ Total Protein
26 ตรวจการทำงานของตับ Albumin
27 ตรวจการทำงานของตับ Total Bilirubin
28 ตรวจการทำงานของตับ GGT (Gamma GT)
29 ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
30 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
31 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT4 (Free T4)
32 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH (Thyroid Stimulating Hormone)
33 ตรวจหาสารมะเร็งบ่งชี้ตับ AFP (Alpha Fetoprotein)
34 ตรวจหาสารมะเร็งบ่งชี้ลำไส้ CEA
35 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA19-9
36 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 125
37 ตรวจระดับวิตามินดี Vitamin D
38 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine


เงื่อนไข

  • ซื้อ 1 แพคเกจเลือกรับแพคเกจ smile หรือแพคเกจให้วิตามินทางเส้นเลือด 1 ครั้ง(เลือกได้ระหว่างสูตร Fresh , Booster , Beauty & Relaxing ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (รับบัตรกำนัลได้ที่การเงินชั้น 8 อาคาร B ภายใน 30 กันยายน 2562

  • ราคารวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ/ค่าบริการ รพ. และค่าบริการพยาบาล

  • รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 เล่ม

  • รับอาหารว่าง 1 ชุด

  • ก่อนเข้ารับการตรวจกรุณางดน้ำ (ดื่มน้ำเปล่าได้) และอาหารอย่างน้อย 8-12 ชม.

  • โทรนัดหมายเพื่อตรวจสุขภาพล่วงหน้าได้ที่ phyathai call center 1772สอบถามรายละเอียดเพิ่ม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Premium) ชั้น 8 อาคาร B
โรงพยาบาลพญาไท 2
โทร 02-617-2444 ต่อ 3870 , 3871 , 3873
Phyathai call center 1772

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

Exclusive Check up (Female)
ระยะการใช้งานวันนี้ - 30 ก.ย. 2562

เลือกรับแพคเกจ smile หรือแพคเกจให้วิตามินทางเส้นเลือด 1 ครั้ง(เลือกได้ระหว่างสูตร Fresh , Booster , Beauty & Relaxing ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

บาท
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ