ศูนย์การแพทย์

Exclusive Check up (Male)


โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้บริหารระดับสูง ด้วยโปรแกรมการตรวจที่ครบทั้งการตรวจหัวใจและหลอดเลือด เลือกตรวจได้ ระหว่างการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสานพาน (Exercise Stress Test :EST) หรือ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography) หรือตรวจดูปริมาณแคมเชี่ยมที่หลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่อง CT SCAN การตรวจดูภาวะตับแข็งหรือไขมันเกาะตับด้วยเครื่อง Fibroscan ตรวจการทำงานของตับ ไต ต่อมไทรอยด์ การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งชนิดต่างๆ การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) ตรวจน้ำตาล ไขมัน ปัสสาวะ ฮอร์โมน และวิตามิน ในผู้หญิงตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram และตรวจความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีพิเศษ พร้อมรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

No. Detail Description
1 ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
2 ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital Signs
3 เอกซเรย์ปอด         Chest X-ray
4 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)
5 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
6* ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน หรือ Exercise stress test (EST) or
ตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่อง CT หรือ CT Coronary Artery Calcification or
ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
Exercise stress test (EST) or
ตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่อง CT หรือ CT Coronary Artery Calcification or
ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Echocardiography
7 ตรวจภาวะกระดูกพรุน 2 ส่วนกระดูกสันหลังและสะโพก Bone Densitometry
8 ตรวจภาวะตับแข็ง ไขมันเกาะตับ ด้วยเครื่อง Fibroscan Fibroscan
9 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
10 ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
11 ตรวจการทำงานของไต Bun
12 ตรวจการทำงานของไต Creatinine
13 ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
14 ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
15 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
16 ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) HDL-Cholesterol
17 ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) LDL-Cholesterol
18 ตรวจการทำงานของตับ SGOT
19 ตรวจการทำงานของตับ SGPT
20 ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
21 ตรวจการทำงานของตับ Total Protein
22 ตรวจการทำงานของตับ Albumin
23 ตรวจการทำงานของตับ Total Bilirubin
24 ตรวจการทำงานของตับ GGT (Gamma GT)
25 ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
26 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
27 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT4 (Free T4)
28 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH (Thyroid Stimulating Hormone)
29 ตรวจหาสารมะเร็งบ่งชี้ตับ AFP (Alpha Fetoprotein)
30 ตรวจหาสารมะเร็งบ่งชี้ลำไส้ CEA
31 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA (Prostatic Specific Ag)
32 ตรวจหาฮอร์โมนเพศชาย Testosterone
33 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA19-9
34 ตรวจระดับวิตามินบี 12 Vitamin B 12
35 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine

เงื่อนไข

  • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยเท่านั้น

  • ราคานี้รวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ ค่าบริการ รพ. และค่าบริการพยาบาล

  • ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทอนเงินได้

  • รับรายงานผล

  • รับคูปองอาหาร

หมายเหตุ

  • กรุณางดอาหารและน้ำ (ดื่มน้ำเปล่าได้) ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง

  • สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562


สอบถามรายละเอียดเพิ่ม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Premium) ชั้น 8 อาคาร B
โรงพยาบาลพญาไท 2
โทร 02-617-2444 ต่อ 3866,3870
Phyathai call center 1772

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

Exclusive Check up (Male)
ระยะการใช้งานวันนี้ - 31 ม.ค. 2562
บาท
เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการรับบริการ
โรงพยาบาล
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ