ศูนย์การแพทย์

Expert Health Liver Check Up (female)


โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคทางตับ ด้วยการตรวจดูภาวะตับแข็งหรือไขมันเกาะตับด้วยเครื่อง Fibroscan การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ การตรวจหาเชื้อหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ตรวจการทำงานของตับ ไต ต่อมไทรอยด์ การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งชนิดต่างๆ การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) ตรวจน้ำตาล ไขมัน ปัสสาวะในผู้หญิงตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram และตรวจความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีพิเศษ พร้อมรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

No. Detail Description
1 ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Expert Liver Female
2 ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital Signs
3 เอกซเรย์ปอด         Chest X-ray
4 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)
5 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
6 ตรวจภาวะตับแข็ง ไขมันเกาะตับ ด้วยเครื่อง Fibroscan Fibroscan
7 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram Digital Mammogram
8 พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม Breast Physician Examination
9 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก PV& ThinPrep
10 พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช Gynecologist Physician Examination
11 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
12 ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
13 ตรวจการทำงานของไต Bun
14 ตรวจการทำงานของไต Creatinine
15 ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
16 ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
17 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
18 ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) HDL-Cholesterol
19 ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) LDL-Cholesterol
20 ตรวจการทำงานของตับ SGOT
21 ตรวจการทำงานของตับ SGPT
22 ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
23 ตรวจการทำงานของตับ Total Protein
24 ตรวจการทำงานของตับ Albumin
25 ตรวจการทำงานของตับ Total Bilirubin
26 ตรวจการทำงานของตับ GGT (Gamma GT)
27 ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
28 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
29 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ Thyroid Stimulating Hormone
30 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP (Alpha Fetoprotein)
31 ตรวจหาการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี HBsAg
32 ตรวจหาการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs (HBsAb)
33 ตรวจหาการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti HBc IgG (HBcAb)
34 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ Anti HAV IgG (HAVAb)
35 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV (HCVAb)
36 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine

เงื่อนไข

  • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยเท่านั้น

  • ราคานี้รวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ ค่าบริการ รพ. และค่าบริการพยาบาล

  • ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทอนเงินได้

  • รับรายงานผล

  • รับคูปองอาหาร

หมายเหตุ

  • กรุณางดอาหารและน้ำ (ดื่มน้ำเปล่าได้) ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง

  • สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562


สอบถามรายละเอียดเพิ่ม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Premium) ชั้น 8 อาคาร B
โรงพยาบาลพญาไท 2
โทร 02-617-2444 ต่อ 3866,3870
Phyathai call center 1772

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

Expert Health Liver Check Up (female)
ระยะการใช้งานวันนี้ - 31 ม.ค. 2562
บาท
เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการรับบริการ
โรงพยาบาล
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ