ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพมั่นใจ ก่อนสมรส (หญิง)No. Detail Description
1 ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
2 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
3 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC)
4 ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HbsAg
5 ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs (HBsAb)
6 Group เลือดระบบ ABO Blood Group ABO
7 Group เลือดระบบ RH Blood Group RH
8 ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง Anti HIV Screening
9 ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส VDRL
10 ตรวจหาโรคเลือดทางพันธุกรรม Hemoglobin Typing
11 ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน Rebella IgG


หมายเหตุ

  • ราคารวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ/รวมค่าบริการโรงพยาบาล (OMC) ค่าบริการพยาบาล (ONS)

  • รับสมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ 1 เล่ม รับอาหารว่าง 1 ชุด

  • กรุณางดอาหารและน้ำ (ดื่มน้ำเปล่าได้) ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง

  • กรุณานัดล่วงหน้าที่ 1772 ก่อนใช้บริการทุกครั้ง

  • หมดเขต 31 ธ.ค. 63


สอบถามรายละเอียดเพิ่ม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Premium) ชั้น 8 อาคาร B
โรงพยาบาลพญาไท 2
โทร 02-617-2444 ต่อ 3870 , 3871 , 3873
Phyathai call center 1772

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ มั่นใจ ก่อนสมรส (หญิง)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ