ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ มั่นใจ ก่อนสมรส (ชาย)


No. Detail Description
1 ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
2 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
3 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC)
4 ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HbsAg
5 ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs (HBsAb)
6 Group เลือดระบบ ABO Blood Group ABO
7 Group เลือดระบบ RH Blood Group RH
8 ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง Anti HIV Screening
9 ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส VDRL
10 ตรวจหาโรคเลือดทางพันธุกรรม Hemoglobin Typing


หมายเหตุ

  • ราคารวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ/รวมค่าบริการโรงพยาบาล (OMC) ค่าบริการพยาบาล (ONS)

  • รับสมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ 1 เล่ม รับอาหารว่าง 1 ชุด

  • กรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 8-12 ชม. ก่อนเข้ารับการตรวจ

  • กรุณานัดล่วงหน้าที่ 1772 ก่อนใช้บริการทุกครั้ง

  • หมดเขต 31 ธันวาคม 2562


สอบถามรายละเอียดเพิ่ม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Premium) ชั้น 8 อาคาร B
โรงพยาบาลพญาไท 2
โทร 02-617-2444 ต่อ 3870 , 3871 , 3873
Phyathai call center 1772

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ มั่นใจ ก่อนสมรส (ชาย)
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562
บาท
เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการรับบริการ
โรงพยาบาล
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ