ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย (หญิง) Royal Hormones : Female


No. Detail Description
1 ตรวจสุขภาพโดยแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย Consultation Anti-Aging Medicine
2 ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ Luteinizing Hormones (LH)
3 ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ Follicle Stimulating Hormone (FSH)
4 ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ Estradiol ( E2)
5 ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ Progesterone
6 ตรวจะดับฮอร์โมนไทรอยด์ Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
7 ตรวจะดับฮอร์โมนไทรอยด์ Free T3
8 ตรวจะดับฮอร์โมนไทรอยด์ Free T4
9 ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด (ฮอร์โมนความสุข) Dehydroepiandrosterone Sulphate
10 ตรวจระดับฮอร์โมนที่แสดงอายุจริงของร่างกาย IGF1
11 ตรวจระดับฮอร์โมนที่แสดงอายุจริงของร่างกาย IGFBP3
12 ตรวจระดับฮอร์โมนที่แสดงอายุจริงของร่างกาย Sex Hormone Binding Globulin
13 ตรวจรดับน้ำตาลในตับอ่อน Insulinเงื่อนไข

  • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยเท่านั้น

  • ราคานี้รวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ ค่าบริการ รพ. และค่าบริการพยาบาล

  • ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทอนเงินได้

  • รับรายงานผล

  • รับคูปองอาหาร

หมายเหตุ

  • สามารถใช้บริการได้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย รพ. พญาไท 2 และกรุณานัดหมายเพื่อ เข้ารับการตรวจล่วงหน้า ได้ที่ หมายเลข 1772

  • กรุณางดอาหารและน้ำ (ดื่มน้ำเปล่าได้) ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง

  • สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562


สอบถามรายละเอียดเพิ่ม ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย
โรงพยาบาลพญาไท 2
Phyathai call center 1772

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย (หญิง) Royal Hormones : Female
ระยะการใช้งานวันนี้ - 31 มี.ค. 2562
บาท
เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการรับบริการ
โรงพยาบาล
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ