ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ มั่นใจ วัยทำงาน (ชาย)No. Detail Description
1 ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
2 เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
3 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
4 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC)
5 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
6 ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า Electrocardiography (EKG)
7 ตรวจการทำงานของไต Creatinine
8 ตรวจการทำงานของไต BUN
9 ตรวจการทำงานของตับ SGOT
10 ตรวจการทำงานของตับ SGPT
11 ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
12 ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล) Total Cholesterol
13 ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์) Triglyceride
14 ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด) HDL-Cholesterol
15 ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด) LDL-Cholesterol
16 ตรวจอันตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen
17 ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน HbA1c
18 ตรวจระดับกรดยูริก Uric Acid

เงื่อนไข

  • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยเท่านั้น

  • ราคานี้รวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ ค่าบริการ รพ. และค่าบริการพยาบาล

  • ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทอนเงินได้

  • รับรายงานผล

  • รับคูปองอาหาร

หมายเหตุ

  • กรุณางดอาหารและน้ำ (ดื่มน้ำเปล่าได้) ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง

  • สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562


สอบถามรายละเอียดเพิ่ม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Premium) ชั้น 8 อาคาร B
โรงพยาบาลพญาไท 2
โทร 02-617-2444 ต่อ 3866,3870
Phyathai call center 1772

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ มั่นใจ วัยทำงาน (ชาย)
บาท
เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการรับบริการ
โรงพยาบาล
ราคารวม
*ราคาแพ็คเกจ/โปรโมชั่น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ