ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดย FOB + Transferrin + Calprotectin + Lactoferrin

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดย FOB + Transferrin + Calprotectin + Lactoferrin****
(ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)
****ภายใต้เงื่อนไขของโรงพยาบาล และไม่รวมค่าใช้จ่ายก่อนและหลังการส่องกล้อง

2,500 บาท


ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ