ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ThinPrep)


No. Detail
1 ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep)
2 ตรวจภายในโดยสูตินรีแพทย์


เงื่อนไข/รายละเอียดการใช้โปรแกรม

  • รวมค่าแพทย์ และค่าบริการ รพ. เรียบร้อยแล้ว

  • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยเท่านั้น

  • หมดเขต 31 มีนาคม 2562


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพหญิง
โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคาร B ชั้น 2
โทร.0-2617-2444 ต่อ 4268 , 4269

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ThinPrep)
ระยะการใช้งานวันนี้ - 31 มีนาคม 2562
บาท
เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการรับบริการ
โรงพยาบาล
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ