ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 6 เดือน - 6 ปี โดยนักกิจกรรมบำบัด


No. Detail
1 ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กโดยนักกิจกรรมบำบัด (สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 6 ปี)

เงื่อนไข/รายละเอียดการใช้โปรแกรม

  • รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ รพ. เรียบร้อย

  • หมดเขตวันที่ 31 มีนาคม  2562

  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าคนไทยเท่านั้น


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น
โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคาร B ชั้น 2
โทร 0-2617-2444 ต่อ 3220, 3221

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 6 เดือน - 6 ปี โดยนักกิจกรรมบำบัด
ระยะการใช้งานวันนี้ - 31 มีนาคม 2562
บาท
เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการรับบริการ
โรงพยาบาล
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ