ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจNo. รายการตรวจ EST ECHO
1 Physical Examination ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
2 Chest X-ray เอกซเรย์ปอด
3 EKG ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
4 Exercise Stress Test (EST) ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
Echocardiography ตรวจคลื่นเสียงหัวใจ
5 Ankle Brachial Index ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด
6 Urine Analysis ตรวจปัสสาวะ
7 CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
8 FBS ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
9 Creatinine ตรวจการทำงานของไต
10 SGOT ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ
11 SGPT ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ
12 Total cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด โคเลสเตอรอล
13 Triglyceride ตรวจปริมาณไขมันในเลือด ไตรกลีเซอไรด์
14 HDL-C ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด)
15 LDL(Direct) ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด)
จำนวน 15 รายการ
ราคา 7,000 .-

หมายเหตุ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ แล้ว

  • รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ พร้อมคูปองอาหาร

  • กรณีตรวจเพิ่ม Lab และ X-Ray รับส่วนลด 10%

  • สอบถามรายละเอียดและนัดหมายตรวจสุขภาพล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันที่ พญาไท Call Center 1772

  • กรุณางดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง

  • สามารถรับบริการได้ที่โรงพยาบาลพญาไท 3 เท่านั้น

  • รับบริการได้ - 31 ธันวาคม 2562

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ