ศูนย์การแพทย์

ขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค


No. รายการตรวจ
1 ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Medical history and medical check-up by physician
2 โรคเรื้อน Leprosy
3 วัณโรคระยะอันตราย Advanced Pulmonary Tuberculosis
4 โรคยาเสพติดให้โทษ Drug addiction
5 โรคพิษสุราเรื้อรัง Chronic alcoholism
6 โรคเท้าช้าง Elephantiasis
ราคา 650 บาท *รวมค่าแพทย์และค่าบริการ

เงื่อนไข

  • รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.

  • สงวนสิทธิ์สาหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปเท่านั้น

  • สามารถใช้บริการได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 7 อาคาร B เวลา 07.00 -16.00 น. เท่านั้น

  • หมดเขต 31 ธันวาคม 2563

คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

  • กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ที่ Phyathai Call Center 1772

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ