ศูนย์การแพทย์

ขอใบรับรองแพทย์ 9 โรค


No. รายการตรวจ
1 ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Medical history and medical check-up by physician
- วัณโรคในระยะอันตราย Advanced Pulmonary Tuberculosis
- อหิวาตกโรค Cholera
- ไข้รากสาดน้อย Lyphoid fever
- โรคบิด Dysentery
- โรคไข้อีสุกอีใส Chickenpox
- โรคคางทูม Mumpa
- โรคเรื้อน Leprosy
- โรคผิวหนังน่ารังเกียจ Denmatitis
- โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส Hepatitis
2 เอ็กซเรย์ปอด Chest X-ray
3 ตรวจอุจจาระ Stool Examination
4 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg
5 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ Anti HAV IgM
รวม 5 รายการ ราคา 3,500 บาท *รวมค่าแพทย์และค่าบริการ

เงื่อนไข

  • รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.

  • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยเท่านั้น

  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปเท่านั้น

  • สำหรับการตรวจอุจจาระ งดทานอาหารที่มีรสเผ็ดอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง

  • สามารถใช้บริการได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 7 อาคาร B เวลา 07.00 -16.00 น. เท่านั้น

  • นัดหมายตรวจสุขภาพได้ที่ Phyathai call center 1772

  • หมดเขต 31 ธันวาคม 2563

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ 9 โรค
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ