ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร


แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร (หญิง)
ระยะการใช้งานวันนี้ - 28 ก.พ. 2562
บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร (ชาย)
ระยะการใช้งานวันนี้ - 28 ก.พ. 2562
บาท
เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการรับบริการ
โรงพยาบาล
ราคารวม
*ราคาแพ็คเกจ/โปรโมชั่น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ