ศูนย์การแพทย์

Gift Giving ตรวจสุขภาพอิ่มบุญ


No. รายการตรวจ Gift for Men Gift for Women
1 Physical Examination ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
2 Chest X ray เอกซเรย์ปอด
3 EKG คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
4 Ultrasound Upper Abdomen ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
5 Ultrasound Lower Abdomen ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
6 Exercise Stress Test (EST) / Echocardiography** ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย / ตรวจคลื่นเสียงหัวใจ**
7 PV & Thin prep Pap test ตรวจมะเร็งปากมดลูก
8 Gynaecologist Physician Examination พบแพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีเวช
9 Ultrasound Both Breast & Digital Mammography ตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านมและเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอล
10 Breast Physical Examination พบแพทย์เฉพาะทางเต้านม
11 Urine analysis ตรวจปัสสาวะ
12 CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
13 FBS ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
14 Alkaline Phosphatase ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ
15 SGPT ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ
16 SGOT ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ
17 Total Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด โคเลสเตอรอล
18 Triglyceride ตรวจปริมาณไขมันในเลือด ไตรกลีเซอไรด์
19 HDL-C ตรวจปริมาณไขมันในเลือดชนิดดี
20 LDL(Direct) ตรวจปริมาณไขมันในเลือดชนิดไม่ดี
21 Creatinine ตรวจการทำงานของไต
22 BUN ตรวจการทำงานของไต
23 CEA ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งทางเดินอาหาร
24 AFP ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งตับอ่อน
25 CA-199 ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งตับอ่อน
26 PSA ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งต่อมลูกหมาก
27 CA-125 ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งรังไข่
จำนวนรายการ 21 25
ราคาปกติ 18,100.- 25,800.-
ราคาประหยัด 8,000.- 13,000.-

** กรณีไม่สามารถตรวจ EST ได้

หมายเหตุ

  • ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการแบ่งปันรอยยิ้ม ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็งได้ทาง http://bit.ly/CSRgift หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1772

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์, ค่าบริการโรงพยาบาล, สมุดรายงานการตรวจสุขภาพ และคูปองอาหารว่าง

  • กรุณางดเครื่องดื่มและงดอาหาร อย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ

  • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ อย่างน้อย 2 วัน ที่ Call Center โทร. 1772

  • สามารถซื้อคูปองโปรแกรมตรวจสุขภาพ Gift Giving ล่วงหน้าได้ที่ Line@ : @phyathai3family

  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ