ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านม


No. รายการตรวจ
1 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram
2 ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทาง

เงื่อนไข

  • รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.

  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าชาวไทยเท่านั้น

  • หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2561

  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรม
โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น อาคาร A ชั้น 1
โทร. 02-617-2444 ต่อ 4126 , 4161

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ