ศูนย์การแพทย์

ตรวจความพร้อมก่อนมีบุตรสำหรับคู่ Love และเพิ่มเติมความมั่นใจในโครโมโซม

ตรวจความพร้อมก่อนมีบุตรสำหรับคู่ Love และเพิ่มเติมความมั่นใจในโครโมโซม

เมื่อใดที่คู่สมรสตั้งเป้าหมายเรื่องการมีบุตร ไม่ว่าจะด้วยวิธีตามธรรมชาติหรือการรักษาภาวะมีบุตรยาก การตรวจความพร้อมร่างกายของทั้งคู่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นเสมือนปราการด่านสำคัญที่จะช่วยดูแลร่างกายและเตรียมป้องกันในเรื่องต่างๆ ให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อเจ้าตัวน้อยในอนาคต

ตรวจทำไม..ตรวจเพื่ออะไร..ทำไมต้องตรวจ

เหตุผลที่ยิ่งใหญ่ของการตรวจสุขภาพก่อนมีบุตรก็เพื่อ...แพทย์จะสามารถวินิจฉัยและหาความผิดปกติด้านพันธุกรรมของทั้งสามีและภรรยา ถ้าพบความผิดปกติจะได้วางแนวทางป้องกันโรค เรียกได้ว่าเพื่อปิดกั้นการส่งผ่านโรคสู่คนที่เรารัก อีกทั้งยังเป็นการตรวจความพร้อมด้านร่างกายของว่าที่คุณแม่ว่าพร้อมแล้วหรือยัง ? สำหรับการมีบุตร ทั้งจำเป็นต้องฉีดวัคซีนใดเพิ่มเติมบ้าง และแพทย์ยังสามารถช่วยให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นวางแผนครอบครัวได้อีกด้วย ซึ่งภาพรวมของการตรวจสุขภาพคู่ Love นั้น ได้แก่ การตรวจหากรุ๊ปเลือด ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจหาโรคเลือดทางพันธุกรรม ตรวจหาภูมิคุ้มกันและเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส ตรวจดูความสมบูรณ์ของเชื้อสุจิ และตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ เป็นต้น เพื่อให้การตรวจสุขภาพก่อนมีบุตรเป็นการเริ่มต้นชีวิตสำหรับคำว่าครอบครัวที่สมบูรณ์ในอนาคต

การตรวจพันธุกรรมที่ลงลึกในระดับ “โครโมโซม”

ตรวจสุขภาพเพื่อการมีบุตรสำหรับแต่ละครอบครัว มีการลงลึกที่แตกต่างกันตามปัจจัยของครอบครัวเป็นหลัก เราจึงได้จัดแนวทางแพคเกจการตรวจไว้หลายแบบตามความเหมาะสม เช่น   

  • ตรวจความพร้อมคัดกรองพาหะโรคพันธุกรรมก่อนมีบุตร (Premarital Screening)

  • ตรวจพันธุกรรมกรณีคู่สมรสมีประวัติครอบครัวผิดปกติ (Preconception screening)

  • ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อน (PGD: Preimplantation Genetic Diagnosis) ในกรณีที่ครอบครัว  ทราบว่ามีโรคทางพันธุกรรมชนิดใดชนิดหนึ่ง    

  • ตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อน (PGS: Preimplantation Genetic Screening) ในคู่สมรสทั่วไป แม้ไม่มีประวัติทางพันธุกรรมที่ต้องการตรวจคัดตัวอ่อนที่ปกติเพื่อฝังตัวในโพรงมดลูก เพราะหากตั้งครรภ์ให้มั่นใจได้ว่าบุตรมีพันธุกรรมปกติ

โรคพันธุกรรมนั้นมีหลายชนิดการตรวจจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะนวัตกรรมการตรวจโครโมโซมตัวอ่อนทำให้สามารถคัดเฉพาะตัวอ่อนที่มีความสมบูรณ์เพื่อใส่กลับเข้าโพรงมดลูกได้ จึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงการเกิดความผิดปกติของทารก ทำให้ว่าที่คุณพ่อคุณแม่มั่นใจได้ว่าถ้ามีการตั้งครรภ์ทารกที่จะเกิดมาย่อมไม่มีความผิดปกติของโครโมโซม
No. รายการตรวจ Men 1 Men 2 WoMen 1 WoMen 1
1 พบแพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีเวช Gynaecologist Physician examination X X X X
2 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC X X X X
3 Group เลือดระบบ ABO Blood Group ABO X X X X
4 Group เลือดระบบ RH Blood Group Rh X X X X
5 ตรวจหาโรคเลือดทางพันธุกรรม Hb Typing -P2 X X X X
6 ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง Anti HIV Screening X X X X
7 ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส VDRL (RPR) X X X X
8 ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg X X X X
9 ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs (HBsAb) X X X X
10 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA) X X X X
11 ตรวจสอบคุณภาพเชื้ออสุจิ HBA Test (Hyaluronan Binding Assay) X
12 ตรวจดูความสมบูรณ์ของสเปิร์ม Semen (Sperm) Analysis X
13 ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน Rubella IgG X X
14 ตรวจฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรังไข่ Anti-Mullerian hormone (AMH) - NHS
15 TSH (Thyroid Stimulating hormone) X
16 E2 (Estradiol) X
17 LH X
18 FSH X
19 Prolactin X
ราคาแพคเกจ 3,000 .- 7,300 .- 3,500 .- 6,300 .-

หมายเหตุ

  • รับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์สุขภาพหญิง โรงพยาบาลพญาไท 3
    โทร 02-467-1111 ต่อ 3264-3267

  • รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ