ศูนย์การแพทย์

โปรแกรม นักเรียน - นักศึกษา

โปรแกรม นักเรียน - นักศึกษา


No. รายการตรวจ
1 Physical Examination ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
2 Vital signs วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
3 Chest X-ray เอกซเรย์ปอด
4 Electrocardiography (EKG) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
5 Urine Examination (UA) ตรวจปัสสาวะ
6 Complete Blood Count (CBC) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
7 Fasting Blood Sugar (FBS) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
8 Creatinine ตรวจการทำงานของไต
9 BUN ตรวจการทำงานของไต
10 SGOT ตรวจการทำงานของตับ
11 SGPT ตรวจการทำงานของตับ
12 Alk Phosphatase ตรวจการทำงานของตับ
13 Total Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล)
14 Triglyceride ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์)
15 HDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด)
16 LDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด)
17 HbsAg ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
18 Anti HBs (HBsAb) ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
จำนวนรายการ 18
รายการเพิ่มเติม
1 สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Check up Report
2 คูปองอาหารว่าง Snack for Health Check
ราคาปกติ     3,500 บาท
ราคาพิเศษ    2,450 บาท

เงื่อนไข

  • แสดงบัตรนักเรียน-นักศึกษา เพื่อรับราคาประหยัด

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ แล้ว

  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่อายุไม่เกิน 25 ปี

  • กรณีตรวจเพิ่ม Lab และ X-Ray รับส่วนลด 10%

  • ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดในโปรแกรมเหมาจ่ายและรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

  • สอบถามรายละเอียดและนัดหมายตรวจสุขภาพล่วงหน้าได้ที่ พญาไท Call Center 1772

  • กรุณางดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง

  • รับบริการได้ตั้งแต่วันที่ - 31 ธันวาคม 2562

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ