ศูนย์การแพทย์

แพคเกจ Comprehensive : หญิง อายุมากกว่า 40 ปี

แพคเกจ Comprehensive  : หญิง อายุมากกว่า 40 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Comprehensive สำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจทั้งสุขภาพทั่วไปที่มีการตรวจน้ำตาลไขมัน ตรวจการทำงานของตับ ไต ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analysis) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) ตรวจภาวะกระดูกพรุนและไขมันสะสมทั่วร่างกาย Bone Density (Whole Body) นอกจากนี้ยังมีการตรวจระดับวิตามิน สารต้านอนุมูลอิสระและระดับแร่ธาตุที่จำเป็นของร่างกาย (Antioxidants and Micronutrients 16 รายการตรวจ) และตรวจระดับฮอร์โมนที่สำคัญและจำเป็นของร่างกายทั้งฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนความสุข (ฮอร์โมนต้านความเครียด )ฮอร์โมนไทรอยด์ รวมถึงตรวจระดับโกรทฮอร์โมน (11 รายการ) การตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในร่างกาย (4 รายการ) ตรวจประเมินผลทางห้องปฏิบัติการพิเศษ (Special Investigations) เช่น การตรวจระดับสารสื่อประสาท (Neurotransmitter) การตรวจระดับการขับสารพิษของตับ (Detoxification) การตรวจระดับการถูกทำลายจากสารอนุมูลอิสระในร่างกาย (Oxidative Damage Markers) ตรวจระดับการทำลายสลายตัวออกมาในปัสสาวะของกระดูก (Urine Crosslink) ตรวจภาวการอักเสบภายในร่างกาย ตรวจความเสี่ยงโรคทางหลอดเลือดและ ตรวจด้วยเครื่อง ABI ดูการแข็งตัวของหลอดเลือดส่วนปลาย ตรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก ทางเดินปัสสาวะ ผลการตรวจแพทย์จะสามารถแนะนำการปรับไลฟ์สไตล์และรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการนอน เพื่อให้สภาวการทำงานของกลไกต่างๆในร่างกายสมดุลมากยิ่งขึ้น เพื่อดูแลและฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงยืนยาว


No. รายการตรวจ
Consultations :
1 รับคำปรึกษากับแพทย์เรื่องฮอร์โมน Hormones
2 รับคำปรึกษากับแพทย์วิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระ Micronutrient
3 รับคำปรึกษากับแพทย์เรื่องอาหารและการออกกำลังกาย Registered Dietician
Micronutrients :
4 ตรวจระดับวิตามิน C Vitamin C (HPLC)
5 ตรวจระดับวิตามิน A Vitamin A (HPLC)
6 ตรวจระดับวิตามิน E Vitamin E (HPLC)
7 ตรวจระดับวิตามิน E Gamma Tocopherol
8 ตรวจระดับ Beta Carotene Beta Carotene
9 ตรวจระดับ Alpha Carotene Alpha Carotene
10 ตรวจระดับ Coenzyme Q10 Coenzyme Q10 (HPLC)
11 ตรวจระดับ Lycopene Lycopene
12 ตรวจระดับวิตามิน B12 Vitamin B12
13 ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย Folate (Serum)
14 ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย Chromium in blood ( Mass Spectrometry)
15 ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย Copper in blood ( Mass Spectrometry)
16 ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย Ferritin (Lab)
17 ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย Magnesium
18 ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย Selenium in Blood (Mass Spectrometry)
19 ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย Zinc in Blood (Mass Spectrometry)
Hormones :
20 ตรวจระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเพศ Luteinizing Hormones (LH)
21 ตรวจระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเพศ Follicle Stimulating Hormone (FSH)
22 ตรวจระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเพศ Estradiol ( E2)
23 ตรวจระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเพศ Testosterone
24 ตรวจระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเพศ Progesterone
25 ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
26 ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ Free T3
27 ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ Free T4
28 ตรวจระดับฮอร์โมนความสุข (ฮอร์โมนต้านความเครียด) Dehydroepiandrosterone Sulphate (DHEA-S)
29 ตรวจระดับโกรทฮอร์โมน IGF1
30 ตรวจระดับโกรทฮอร์โมน Sex Hormone Binding Globulin
31 ตรวจระดับโกรทฮอร์โมน IGFBP3
Blood Test :
32 ตรวจระดับวิตามิน D2 D3 Vitamin D2 D3 (25 – OH Vitamin D2 D3) (HPLC)
33 ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด CBC
Inflammatory Markers :
34 ตรวจหาภาวะการอักเสบของร่างกาย ESR
35 ตรวจหาภาวะการอักเสบของร่างกาย CRP high sense
Lipid Profile :
36 ตรวจปริมาณไขมันโคเลสเตอรอล Cholesterol
37 ตรวจปริมาณไขมันไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride
38 ตรวจปริมาณไขมันดี HDL
39 ตรวจปริมาณไขมันไมดี LDL
Sugar :
40 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucose (Fasting)
41 ตรวจะดับน้ำตาลสะสมในเลือด Glycated Hb (HbA1c)
42 ตรวจระดับน้ำตาลในตับอ่อน Insulin
Liver Function Test :
43 ตรวจการทำงานของตับ SGPT
44 ตรวจการทำงานของตับ SGOT
45 ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase
46 ตรวจการทำงานของตับ Bilirubin
47 ตรวจการทำงานของตับ Albumin
Kidney Function :
48 ตรวจการทำงานของไต BUN
49 ตรวจการทำงานของไต Creatinine
Gout :
50 ตรวจระดับกรดยูริค Uric Acid
Tumor Markers :
51 ตรวหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร Carcinoembryonic Antigen (CEA)
52 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ Alphafetoprotein (AFP)
53 ตรวจความเสี่ยงมะเร็งเต้านม Cancer Antigen 15-3 (Breast Cancer)
54 ตรวจความเสี่ยงมะเร็งรังไข่ CA125 (Ovary Cancer)
Other Lab :
55 ตรวจปัสสาวะ Urine Exam
56 ตรวจอุจจาระ Stool Exam
Special Lab :
57 การตรวจระดับการถูกทำลายจากสารอนุมูลอิสระในร่างกาย Malondialdehyde (MDA)(HPLC)
58 การตรวจระดับสารสื่อประสาท VMA,HVA, 5-HIAA, Urine – HPLC (24 - h Urine)
59 ตรวจระดับการทำลายสลายตัวออกมาในปัสสาวะของกระดูก Urine Crosslink
Added Lab :
60 ตรวจสาร Homocysteine ดูความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและการอักเสบในร่างกาย Homocysteine
61 ตรวจระดับ Glutathione ของร่างกาย Glutathione (HPLC)
Investigations :
62 ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดส่วนปลาย ABI
63 ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก Chest  X-ray
64 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG       
65 ตรวจภาวะกระดูกพรุน และไขมันสะสมเฉพาะส่วนทั้งร่างกาย   Bone Density (Whole body)
66 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole abdomen
67ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram Digital Mammogram + U/S (Female Over 40) 
68 ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap test
69 ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย Body Composition Analysis
ราคา 74,600 บาท

ราคารวม

  • Healthy food 1 set

  • สมุดรายการผล

  • ค่าบริการโรงพยาบาล

เงื่อนไข

  • กรุณางดอาหารและน้ำ (ดื่มน้ำเปล่าได้) ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง

  • สามารถใช้บริการได้ที่ รพ. พญาไท 2 ชั้น 8 อาคาร B ทุกวันจันทร์-พุธ เวลา 8-16 น. และวันศุกร์ 8-14 น. และเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8-12 น.

  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้ง ได้ที่ 02-617-2444 ต่อ 3857 หรือ 065-517-1889

  • สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

Comprehensive : หญิง อายุมากกว่า 40 ปี
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ