ศูนย์การแพทย์

Heart Screening for Hypertention+EST

Heart Screening for Hypertention+EST


เงื่อนไข

  • กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้งที่ call center 1772 หรือ 02-6172444 ต่อ 4735, 4736

  • สามารถใช้บริการได้ที่ รพ.พญาไท 2 ศูนย์หัวใจ ชั้น 12 อาคาร A

  • สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.

  • แพ็คเกจนี้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

  • กรุณาซื้อแพ็คเกจก่อนเข้ารับการตรวจล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

Heart Screening for Hypertention+EST
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562
บาท
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ