ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจตรวจสุขภาพก่อนสมรส/ก่อนมีบุตร

แพ็คเกจตรวจสุขภาพก่อนสมรส/ก่อนมีบุตรNo. รายการตรวจ Male Female
1 ตรวจสุขภาพโดยสูตินรีแพทย์
2 Vital Sign (ตรวจวัดความดันและชีพจร)
3 CBC (ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด)
4 Blood Group ABO (การตรวจหมู่เลือด)
5 Blood Group Rh (ตรวจหมู่เลือดชนิด Rh)
6 HBs Ag (ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี)
7 Anti HBs (ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิด บี)
8 Rubella IgG (ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน)
9 Syphilis Test (ตรวจหาเชื้อกามโรค)
10 Anti HIV (ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสเอดส์)
11 Hb typing (ภาวะโลหิตจาง)
ราคาปกติ 4,410 5,290
ราคาประหยัด 2,300 2,800

หมายเหตุ

  • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยเท่านั้น

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว

  • กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า (อย่างน้อย 1 วัน) ได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมนรีเวช โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โทร.02-944-7111 ต่อ 2201

  • รับบริการตรวจสุขภาพได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมนรีเวช โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ชั้น 2

  • สามารถใช้บริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2562

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ