ศูนย์การแพทย์

Special Promotion

แพ็คเกจคลอด

แพ็คเกจคลอด
รายการตรวจ ราคาปกติ ราคาประหยัด
คลอดธรรมชาติ (นอน 3 วัน 2 คืน) 56,053 35,000
ผ่าตัดคลอด (นอน 4 วัน 3 คืน) 113,732 53,000

*เมื่อจองแพ็คเกจคลอดหรือคลอดภายในวันที่ 16 สิงหาคม – 15 กันยายน 2562 รับนาฬิกาแขวนผนัง (Smile Clock) สกรีนรูปเจ้าตัวน้อยของคุณ มูลค่า 1,000 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไขโปรแกรม

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

 • ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์หรือบริการที่นอกเหนือจากที่ระบุ โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามจริง

 • ในกรณีที่มีการผ่าตัดอื่นเพิ่มเติมโดยไม่เกี่ยวข้องกับการคลอด โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามจริง

 • การคลอดทารกแฝด แม่และบุตรคนที่ 1 คิดค่าใช้จ่ายตามโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย สำหรับบุตรคนที่ 2 โรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

 • กรณีคลอดทารกแฝด 3 ขึ้นไป ไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมคลอดเหมายจ่ายได้

 • กรณีที่แม่และลูกมีภาวะแทรกซ้อนใดๆ หรือโรคที่แพทย์เล็งเห็นว่าต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

 • กรณีที่คุณแม่ต้องการอัพเกรดห้องพัก หรือนอนพักเกินจำนวนวันที่กำหนด โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

 • กรณีที่ทารกไม่สามารถฉีดวัคซีนแรกเกิดได้ เนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าวัคซีนแรกเกิด

 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกน้อย

 • ตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด (OAE)

 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ เพื่อป้องกันภาวะบกพร่องทางสติปัญญา (TSH)

 • ตรวจคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดวิกฤตด้วยเครื่อง Pule Exemiter (ไม่ต้องเจาะเลือด)

 • ตรวจความเข้มข้นของเลือด (Hematocrit)

 • ตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด โดยวิธีการวัดระดับบิลิรูบินทางผิวหนัง (Micro Bilirubin)

 • ตรวจหมู่เลือด (Blood Group)

 • วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG)

 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี (เข็มที่ 1)

 • สมุดวัคซีนสำหรับลูกน้อย

 • บริการจัดทำสูติบัตร

หมายเหตุ

 • กรณีคลอดธรรมชาติ + ทำหมัน คิดค่าใช้จ่ายทำหมันหญิงตามจริง

 • กรณีผ่าตัดคลอด

 • รายการ เงื่อนไข
  กรณีผ่าตัดคลอด + ทำหมัน จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
  กรณีผ่าตัดคลอด + ตัดไส้ติ่ง จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
  กรณีผ่าตัดคลอด + ทำหมัน + ตัดไส้ติ่ง จ่ายเพิ่ม 9,000 บาท

 • สามารถใช้บริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2563

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

Special Price
ผ่าตัดคลอด (นอน 4 วัน 3 คืน)

ระยะการใช้ - 31 ธันวาคม 2563

บาท
Special Price
คลอดธรรมชาติ (นอน 3 วัน 2 คืน)

ระยะการใช้ - 31 ธันวาคม 2563

บาท
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ