ศูนย์การแพทย์

Hybrid Check up รับการตรวจมวลกล้ามเนื้อ และน้ำในร่างกาย หรือโปรแกรม Fast check up

Hybrid Check up รับการตรวจมวลกล้ามเนื้อ และน้ำในร่างกาย หรือโปรแกรม Fast check up


โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบผสมผสาน ที่นำเทคโนโลยีการตรวจที่ครอบคลุม ทั้งการตรวจหัวใจและหลอดเลือดที่เลือกได้ระหว่าง การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน Exercise stress test (EST) หรือ การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography) ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือด ด้วยเครื่อง ABI การตรวจดูภาวะตับแข็งหรือไขมันเกาะตับด้วยเครื่อง Fibroscan การตรวจภาวะกระดูกพรุนด้วยเครื่อง Bone Scan ตรวจการทำงานของตับ ไต ต่อมไทรอยด์ การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งชนิดต่างๆ การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) ตรวจน้ำตาล ไขมัน ปัสสาวะ ฮอร์โมน วิตามิน พร้อมรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่


No. Detail Description Male Female
1 ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
2 ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital Signs
3 เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
4 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)
5 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
6 * ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน หรือ
ตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่อง CT หรือ
ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
Exercise stress test (EST) or
CT Colonary Artery Calcification or
Echocardiography
7 ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดส่วนปลาย ABI
8 ตรวจภาวะกระดูกพรุนด้วยเครื่อง Bone Scan Bone Densitometry
9 ตรวจภาวะตับแข็ง ไขมันเกาะตับ ด้วยเครื่อง Fibroscan Fibroscan
10 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม Digital Mammogram Digital Mammogram
11 พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม Breast Physical Examination
12 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก PV&ThinPrep
13 พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช Gynaecologist Physician Examination
14 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
15 ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
16 ตรวจการทำงานของไต Bun
17 Creatinine
18 ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
19 ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
20 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
21 ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) HDL-Cholesterol
22 ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) LDL-Cholesterol
23 ตรวจการทำงานของตับ SGOT
24 SGPT
25 Alk Phosphatase
26 Total Protein
27 Albumin
28 GGT ( Gamma GT)
29 Total Bilirubin
30 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT4 (Free T4)
31 TSH (Thyroid Stimulating Hormone)
32 ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
33 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
34 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP (Alpha fetoprotein)
35 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
36 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA (Prostatic Specific Ag)
37 ตรวจหาฮอร์โมนเพศชาย Testosterone
38 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9
39 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA125
40 ตรวจระดับวิตามินดี Vitamin D
41 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine
* เลือกตรวจได้อย่างใดอย่างหนึ่ง 36 รายการ 39 รายการ
ราคาปกติ 39,775 47,095
ราคาแพ็คเกจ 19,300 24,800

เงื่อนไข/รายละเอียดการใช้โปรแกรม

  • เลือกรับเพิ่ม โปรแกรม Smile check up 1 แพ็คเกจ หรือ แพ็คเกจให้วิตามินทางหลอดเลือด 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (รับบัตรกำนัลได้ที่การเงินชั้น 8 อาคาร B)

  • ราคารวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ/ค่าบริการ รพ. และค่าบริการพยาบาล

  • รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 เล่ม

  • รับอาหารว่าง 1 ชุด

  • สงวนสิทธิ์สาหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปเท่านั้น

  • สามารถใช้บริการได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 8 อาคาร B เวลา 07.00 -16.00 น. เท่านั้น

  • สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

  • ขอสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าชาวไทยเท่านั้น

คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

  • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่า) อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง

  • กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ที่ Phyathai Call Center 1772

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

Hybrid Check up Female

เลือกรับเพิ่มการตรวจมวลกล้ามเนื้อ และน้ำในร่างกาย (inbody) หรือโปรแกรม Fast check up 1 ครั้ง (รับได้ที่การเงินชั้น 8 อาคาร B)

บาท
Hybrid Check up Male

เลือกรับเพิ่มการตรวจมวลกล้ามเนื้อ และน้ำในร่างกาย (inbody) หรือโปรแกรม Fast check up 1 ครั้ง (รับได้ที่การเงินชั้น 8 อาคาร B)

บาท
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ