ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจคัดกรองหัวใจเบื้องต้น Mini Heart

โปรแกรมตรวจคัดกรองหัวใจเบื้องต้น Mini Heart
No. รายการตรวจ ตรวจคัดกรองภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบตันแอบแฝง
( EST )
ตรวจคัดกรองการทำงานของกล้ามเนื้อและลิ้นหัวใจ
( ECHO )
ตรวจคัดกรองภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
( HOLTER 24 ชม. )
ตรวจคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูงซ่อนเร้น
( BP 24 ชม. )
1 ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ Physical Examination by Cardiologist
2 วัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง Vital sign
3 ตรวจระดับไขมัน Cholesterol
4 ตรวจระดับไขมัน Triglyceride
5 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง HDL
6 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL
7 ตรวจระดับน้ำตาล FBS
8 ด้วยสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน Exercise Stresstest (EST)      
9 ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง Echocardiogram (ECHO)      
10 เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง Holter monitor (HM)      
11 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดตามตัว 24 ชั่วโมง Ambulatory Blood pressure monitoring (ABPM)      
ราคา 2,800 .-

หมายเหตุ

  • ราคาดังกล่าว ใช้ได้เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย เท่านั้น

  • ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

  • กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ อย่างน้อย 1 วัน

  • สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เท่านั้น

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หัวใจ โทร. 0-2944-7111 ต่อ 4205

  • รับบริการได้ - 31 ธันวาคม 2562

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

ตรวจคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูงซ่อนเร้น BP 24 ชม.

ระยะการใช้ - 31 ธ.ค. 62

บาท
ตรวจคัดกรองภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ HOLTER 24 ชม.

ระยะการใช้ - 31 ธ.ค. 62

บาท
ตรวจคัดกรองการทำงานของกล้ามเนื้อและลิ้นหัวใจ ECHO

ระยะการใช้ - 31 ธ.ค. 62

บาท
ตรวจคัดกรองภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบตันแอบแฝง ( EST )

ระยะการใช้ - 31 ธ.ค. 62

บาท
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ