ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจยีนมะเร็งเต้านมและรังไข่

โปรแกรมตรวจยีนมะเร็งเต้านมและรังไข่


โรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งรังไข่เป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่ผู้หญิงต้องเฝ้าระวังมากที่สุด และโรคมะเร็งนั้นสามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่น และทำให้ช่วงอายุที่จะเกิดโรคมะเร็งนั้นน้อยลงเรื่อย ๆ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิต โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่อีก 5 เปอร์เซ็นต์เป็นโรคมะเร็งที่เกิดจากพันธุกรรม ซึ่งผู้ที่มียีนมะเร็งทางพันธุกรรมนี้ มีแนวโน้มเกิดโรคมะเร็งเช่นเดียวกับคนในครอบครัวด้วยโอกาสมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ไปจนถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตามสถิติทางการแพทย์นั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงจนต้องเฝ้าระวังและให้การดูแลสมาชิกในครอบครัวอย่างใกล้ชิดNo. รายการตรวจ ราคาปกติ ราคาประหยัด
1 ซักประวัติโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 25,000 บาท 19,900 บาท
2 ตรวจยีนมะเร็ง BRACA Test (มะเร็งเต้านมและรังไข่)

เงื่อนไข

  • สามารถใช้บริการได้ที่ศูนย์มะเร็ง ชั้น 7 อาคาร A

  • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้งได้ที่1772 หรือ 0-2617-2444 ต่อ 4701 , 4732-3

  • สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาล แต่ ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาและค่าแพทย์อ่านผล

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจยีนมะเร็งเต้านมและรังไข่
ใช้งานได้ - 31 ธันวาคม 2562
บาท
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ